Rapport Balco redovisar en högre omsättning jämfört med samma kvartal året innan. Men orderingången rasade och balkongbolaget sänker utdelningen. 

Balco redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 33,1 miljoner kronor (37,8).

Rörelsemarginalen var 8,6 procent (11,7).

Nettoomsättningen uppgick till 383 miljoner kronor (324).

Orderingången uppgick till 188 miljoner kronor (484).

Resultatet efter skatt blev 26 miljoner kronor (29,8). Resultatet per aktie uppgick till 1:38 kronor (1:32).

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (2:00).

Spår att orderingången återhämtar sig i slutet av andra kvartalet

Då nästan 90 procent av balkongbolaget Balcos omsättning kommer från renoveringssegmentet och renoveringsbehovet av balkonger kvarstår, så är bolaget trygga i att orderingången tar fart igen när det sker en stabilisering av räntor och inflation.

”Vi bedömer dock att detta kan dröja till slutet av andra kvartalet”, uppger bolaget i bokslutsrapporten.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ”var den högsta någonsin” för Balco Group och kom in på 383 miljoner kronor (324). Det operativa kassaflödet uppges också ha varit starkt och uppgick till 78 miljoner kronor (126). På helårsbasis stärktes det operativa kassaflödet till 200 miljoner kronor (96).

”Resultatet blev i stort som förväntat utan projektavvikelser. Vi har sett en förskjutning i omsättningen där en ökad andel kommer från lågmarginalmarknader och från bolagen med lägre bruttomarginal. Detta får effekt på vår bruttomarginal, som även påverkas av att kompensationen från materialprisindex endast kompenserar krona för krona samt av ökade energipriser”, skriver vd Camilla Ekdahl.

Bruttomarginalen försvagades till 20,1 procent för det fjärde kvartalet (26,3).

Orderingång i kvartalet var svag främst i Sverige och Norge. Däremot ser bolaget en positiv utveckling i Tyskland och Storbritannien.

Vidare bedömer Camilla Ekdahl, som utsågs till vd den 8 december, att Balco kommer att behöva både gasa och bromsa även kommande halvår.

”Den fortsatt höga inflationen och stigande räntor, samt osäkerheten när de kommer att stabiliseras gör att våra kunder avvaktar med beslut. Detta tror vi kommer att bestå under första halvåret”, framhåller hon.