BALCO: STARK ORDERBOK, MEN FÖRSENADE BYGGLOV VÄNTAS PÅVERKA NEG

2022-05-06 07:48:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Balkongbolaget Balco har ökat personalen för att klara efterfrågan men flera bygglov har försenats i Sverige och Norge, vilket har påverkat omsättning och resultat negativt i det första kvartalet och väntas fortsätta göra det under det andra kvartalet.

Det skriver vd Kenneth Lundahl i rapporten.

Nettoomsättningen ökade med 15 procent i kvartalet och ordergången steg till 292 miljoner kronor jämfört med 236 miljoner kronor motsvarande kvartal året innan. Rörelseresultatet ökade något mer än omsättningen – 18 procent.

Under det tredje kvartalet förra året sjösattes konceptet Grön Transformering av fastigheter. Enligt vd har konceptet fått bra gensvar från de flesta av bolagets marknader. Inledningsvis väntas dock en viss negativ påverkan på resultatet under året då utbildning av personalen kommer att genomföras.

I februari lanserades även det nya konceptet "Balco Living" där boende kan få större boyta vid en balkongrenovering.

"Lanseringarna Grön Transformering och Balco Living tillsammans med stark orderstock och stark finansiell ställning gör att framtiden ser lovande ut", avslutar Kenneth Lundahl.Direkt-SE