Rapport Balkongbolaget Balcos vinst och omsättning sjönk under det första kvartalet i spåren av pandemin. 

Balco redovisar en nettoomsättning på 250 miljoner kronor (321) för det första kvartalet 2021.

Rörelseresultatet uppgick till 22 miljoner kronor (34), med en marginal på 8,7 procent (10,7).

Orderingången uppgick till 263 miljoner kronor (341) och orderstocken uppgick till 1.128 miljoner (1.561).

Resultat efter skatt uppgick till 16 miljoner kronor (25), motsvarande ett resultat per aktie om 0:74 kronor (1:16).

Operativt kassaflöde uppgick till -13 miljoner kronor (5).

Pandemin fortsätter att påverka

Den fortsatt höga smittspridningen av covid-19 samt förlängda och nya restriktioner har fortsatt att påverka Balcos orderingång, omsättning och resultat under första kvartalet 2021 och kommer även att påverka kommande kvartals omsättning och resultat.

Det framgår av delårsrapporten.

”Vi har valt att inte skära ner personella resurser och andra satsningar, för att inte skada framtida tillväxt. Vår strategiska plan är oförändrad sedan innan coronapandemins utbrott”, skriver vd Kenneth Lundahl i rapporten.

Balco har utvecklat nya metoder för att få försäljningen att fungera under pandemin, bland annat förlängs visningarna från en till tre dagar.

”Denna metod börjar fungera bättre och bättre framförallt i Sverige. Även i Danmark har vi sett förbättringar sedan senare delen av mars då man har börjat öppna upp landet och från 1 april är digitala stämmor återigen tillåtna i Norge, så det börjar ljusna på orderingångssidan”, skriver Balco.

Beläggningen inom produktion och projektorganisationen har påverkats negativt av den lägre orderingången sedan mars föregående år. Från januari 2021 har korttidspermittering införts och kommer att fortgå fram till minst sista juni.