BALCO: NETTORESULTATET STEG TILL 29,8 MLN KR 4 KV

2022-02-17 07:41:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Balkongbolaget Balco redovisar ett resultat efter skatt på 29,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-5,0). Resultatet per aktie förbättrades till 1:32 kronor (-0:22).

Rörelseresultatet steg till 37,8 miljoner kronor (2,8) och rörelsemarginalen lyftes till 11,7 procent (1,1).

Nettoomsättningen steg till 324 miljoner kronor (269) medan orderingången ökade till 484 miljoner kronor (230).

"Den starka orderingången som vi har haft sedan i våras fortsatte även i fjärde kvartalet", skriver vd Kenneth Lundahl som förväntar sig att orderingångstillväxten kommer att vara stark i kommande kvartal.

En utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2021. Året innan gjordes ingen utdelning.

"Balco är rustade för att växa genom förvärv av bolag som stärker vårt erbjudande och ger synergier för vår organiska tillväxt", skriver Kenneth Lundahl.Direkt-SE