Rapport Balkongbolaget Balco redovisar ett resultat efter skatt på 33,7 miljoner kr för det andra kvartalet 2019 (23,1). Resultatet per aktie uppgick till 1,70 kr (1,05).

Rörelseresultatet blev 44,3 miljoner kr (31,5) och rörelsemarginalen var 13,6 procent (11,5).

Det andra kvartalets omsättning och dess organiska tillväxt påverkades negativt av den lägre orderingången som Balco hade under mitten av förra året, uppger vd Kenneth Lundahl.

Nettoomsättningen uppgick till 325 miljoner kr (274), med en organisk tillväxt på -3,4 procent.

Under det första halvåret var den organiska tillväxten negativ med 5 procent.

I samband med rapporten för det första kvartalet sade bolaget att den organiska tillväxten för helåret väntades bli 10 procent. Nu räknar bolaget med en organisk tillväxt på 10 procent för det andra halvåret.

Tidpunkten för bygglov påverkar omsättningen mellan kvartalen, uppges det i rapporten.

”Vi har erhållit bygglov på det största projektet i vår orderstock. Detta tillsammans med den goda orderingången under de senaste kvartalen innebär att den organiska tillväxten kommer tillbaka och förväntas bli över 10 procent under andra halvåret”, uppger Kenneth Lundahl.

”Den höga marknadsaktiviteten och rådande goda marknad gör att jag tror på en väsentlig orderingångsökning i tredje kvartalet”, skriver Balco-chefen.