Balco Group AB: Nya samarbeten stärker Balcos hållbarhetsarbete

2021-11-26 09:00:00

UN Global Compact

Under året har Balco Group gått med i UN Global Compact. Koncernen tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar och rätten att bilda fackföreningar.

Sweden Green Building Council

Som balkongbranschens största spelare ser Balco Group ett stort värde i att ingå i Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Utöver tillgång till landets samlade expertis får Balco möjlighet att påverka i frågor om det bolaget kallar "gröna fastigheter".

Nasdaq ESG Transparency Partner

Balco välkomnar ett externt intresse för det som bolaget gör inom miljö, sociala frågor och styrning av bolaget. Med Nasdaq-certifieringen visar Balco Group både på engagemang och transparens i hållbarhetsfrågor.

- Att vi har ögonen på oss från externa parter ökar vårt fokus ytterligare i hållbarhets­arbetet. Det bidrar också med nya perspektiv som driver oss framåt. Därför väljer vi att samarbeta med de viktigaste aktörerna i ESG-frågor, säger Johan Fälth, hållbarhets­ansvarig på Balco.

Cision