BALCO: FÖRVÄNTAR SIG STARK ORDERINGÅNG KOMMANDE KVARTAL ENL VD

2021-11-18 07:43:24

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Balkongbolaget Balco förväntar sig en stark orderingång kommande kvartal och ett stort intresse för bolagets produkter.

Det skriver vd Kenneth Lundahl i niomånadersrapporten.

"Orderingången ser ut att bli mycket bra även i fjärde kvartalet och början av nästa år", uppger Balco-chefen.

Företaget beskriver sig ha en stark finansiell ställning och har förlängt sitt bankavtal med utökad kredit vilket ger bolaget bättre möjligheter och villkor för förvärv, heter det.

Balcos orderingång mer än fördubblades i tredje kvartalet jämfört med föregående år och var dessutom mer än femtio procent högre än tredje kvartalets orderingång 2019, framhåller Balco-chefen.

"Vi ser ett tydligt resultat av i vår orderingång av de lättade Covid-19-restriktionerna som ger bostadsrättsföreningar möjlighet att hålla stämmor och fatta beslut om bland annat investeringar i balkongrenoveringar. Att det finns ett uppdämt behov för balkongrenovering och intresse för att få en ny balkong är uppenbart", konstaterar Kenneth Lundahl.Direkt-SE