Bakslag för Bioinvent – studie läggs ned

Publicerad 2007-11-20 10:14

Bioinvent har beslutat att inte fortsätta fas I/IIa studien av hiv-läkemedlet BI-201.

Ett backup-program bedöms representera en bättre kommersiell möjlighet och därför avser bolaget i stället fortsätta den prekliniska evalueringen av back-up antikropparna.

Orsaken till att Bioinvent inte går vidare med studien är att läkemedlet tolererades väl men någon sänkning av hiv- nivåerna med de undersökta doserna påvisades ej.

(Nyhetsbyrån Direkt)