Bahnhofs delårsrapport Q3 2022

2022-11-08 08:00:00

Perioden juli till september 2022 i sammanfattning

Omsättning: 436,5 Mkr (407,0 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 74,3 Mkr (64,3 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 58,1 Mkr (48,8 Mkr)

Resultat efter skatt: 46,9 Mkr (39,0 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,44 SEK (0,36 SEK)

Nettomarginal: 13,4% (11,9%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten.
Siffror inom parentes avser det tredje kvartalet 2021.

Nytt rekordkvartal - uppskrivning av prognosen!

Bahnhof redovisar återigen ett rekordresultat! Det tredje kvartalet överträffar med råge förväntningarna avseende lönsamhet. Vi gör därför en justering uppåt av tidigare angiven årsprognos för EBIT. Vi förbättrar rörelseresultatet med 12,5 procent jämfört med tidigare angiven prognos (från 200 Mkr till 225 Mkr). Det finns även möjlighet till ytterligare förbättringar under kommande kvartal.

Det osäkra ekonomiska läget i omvärlden gör samtidigt situationen mer svårbedömd än normalt. Men Bahnhof går urstarkt och vi tar allt fler stora affärer. Under det tredje kvartalet har vi till exempel tagit ett antal tunga infrastrukturella affärer på företagssidan som gäller offentlig förvaltning, industriprojekt (till exempel kraftbolag) och stora medlemsorganisationer. Det handlar både om transittjänster med nätkapacitet, och colocation i våra datacenter.

En gemensam nämnare är ofta datasäkerhet. Bahnhof har under många år målmedvetet satsat på säkerhet, med en oberoende och stabil infrastruktur i Sverige. Vi kan i skuggan av kriget, och en osäker omvärld, skörda frukterna av de satsningar vi genomfört.

Bahnhofs strategi är att vara den snabbaste operatören i fastigheter och kommersiella lokaler. På företagssidan fortsätter vi en framgångsrik satsning på fiber med extrem hastighet. Vi säljer under perioden ett stort antal nätanslutningar med 10 Gbit/s fiber, som förenas med den nya trådlösa standarden för WiFi på 6 GHz-bandet.

På privatsidan har vi flera utvecklade samarbeten med stora fastighetsbestånd. Den sista september har Bahnhof totalt 439 631 kunder som beställt någon av våra snabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt för det tredje kvartalet med 3 987 kunder. Tillväxten är organisk och inte dopad genom lågmarginaltjänster.

Finansiell situation i korthet

(Utförlig information finns i den finansiella delen av rapporten.)

Kassaflödet för det tredje kvartalet 2022 är 50,8 Mkr (34,6 Mkr). Leasingskulderna uppgår till 86,4 Mkr (66,8 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt. Bahnhof har under kvartalet investerat totalt 6,5 Mkr (31,7 Mkr). Investeringarna avser löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige. Den sista september är likvida medel i Bahnhof 495,2 Mkr (384,8 Mkr).

Listbyte från Spotlight Market till OMX

Processen med listbyte pågår, arbetet med att anpassa själva rapporteringen till de krav som gäller på en reglerad marknad är till stor del genomförd. Mot bakgrund av läget i omvärlden kommer det att ske så snart det är möjligt. Motivet till listbytet är att öka bolagets synlighet på den internationella marknaden.

Prognos för år 2022 - ändrad i positiv riktning!

Bahnhofs prognos för helåret 2022 är en omsättning på 1,725 miljarder kronor med ett rörelseresultat (EBIT) på 225 Mkr. Tillväxten är organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. I samband med bokslutskommunikén samt helårsrapporteringen för år 2022 kommer en ny årsprognos för år 2023.

Vision

Bahnhofs vision är att förnya och förändra perspektivet på digitala tjänster ur ett globalt perspektiv. Vi ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner.

Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar. De tjänster vi bygger ska vara möjliga att skala upp, och tillhandahålla som löpande abonnemang. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt.

Hållbarhetsdeklaration

Bahnhof sätter människan i centrum! Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Det är inte tomma ord. Vi tar ställning även i kontroversiella frågor där våra kärnvärden hotas. Vi står upp för våra kunder.

Vi driver teknik på ett sätt som inte i onödan gör av med energi eller äventyrar miljön. Vi återanvänder energi i datacenter, och vi har ett återvinningsprogram för elektronik- och teknikutrustning.

Vi skapar ett arbetsklimat som odlar kreativitet, nyfikenhet och stort eget ansvar, med lika villkor för kvinnor och män.

Vi arbetar aktivt mot korruption och mygel i alla dess former.

Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 132,4 Mkr (129,1 Mkr år 2021) av Bahnhofs omsättning under det tredje kvartalet år 2022.

Under perioden har vi tagit ett antal affärer som gäller leverans till samhällsviktiga aktörer och företag. Dessutom har vi levererat ett stort antal fiberaccesstjänster till företag som inbegriper större lösningar för kontorsnät i kommersiella lokaler (trådlösa nät för ibland hundratals användare).

I samråd med utvalda kunder väljer vi att lyfta fram affärer med tjänster som är särskilt intressanta. Avsikten är att visa hur Bahnhofs tjänster kan bidra till en ökad kundnytta, genom att skapa mervärden som ger våra kunder tekniska och affärsmässiga fördelar.

Debricked driftar ledande säkerhetslösningar från Bahnhofs datacenter i Malmö

Malmöbaserade tech-företaget Debricked startade som ett forskningsprojekt, med målet att via artificiell intelligens kunna spåra säkerhetsbrister inom öppen källkod. Projektet nådde stor framgång och idag har Debricked etablerat sig som ett ledande IT-säkerhetsbolag med kunder i en lång rad branscher.

- Vår tjänst hjälper mjukvaruföretag att hålla koll på risker i den öppna källkoden de använder inom sina projekt. Vi ser till att de har koll på sårbarheter, licenser och kvalitet. Detta gör att företag kan bli mycket effektivare genom att dra nytta av den enorma potential och kunskap som finns inom öppen källkod, utan att behöva oroa sig för risker, säger Linus Karlsson, Security Specialist på Debricked.

Den R&D-intensiva verksamheten kräver enorma beräkningsresurser, och man insåg tidigt att colocation skulle bli den mest kostnadseffektiva driftformen. För Debricked var det viktigt med en driftsäker datahall i närheten av kontoret, och eftersom Sparven ligger blott tio minuter bort blev Bahnhof det självklara valet.

- Vi ville ha en leverantör vi litade på, och på bra avstånd från vårt kontor med access dygnet runt. Sparven hade ett väldigt bra läge i Malmö, och Bahnhof som företag har bra värderingar inom till exempel integritetsfrågor.

Bahnhofs moderna datahall Sparven i Malmö är centralt belägen vid området Lugnet, och har fått sitt namn efter den gamla Televerksanläggningen hallen är belägen i. De infrastrukturella fördelarna är desamma som på Televerkets tid, och idag sammanstrålar fiber i Sparven från hela Malmö. Datahallens sydliga läge möjliggör också en snabb och direkt uppkoppling mot Danmark och övriga Europa.

Debricked är nöjda med samarbetet, och uppskattar särskilt det trevliga bemötandet de har fått från såväl säljare som personalen på Sparven.

- Det har fungerat bra, tjänsterna har fungerat som utlovat och vi har fått hjälp med de frågor vi haft. Vi är positivt överraskade över hur smidig hela processen varit, det tillåter oss att jobba snabbare så vi kan skapa en bättre produktupplevelse för våra kunder, säger Linus Karlsson.

Stockholms stad väljer Bahnhofs säkra internet

Allt fler inom offentlig förvaltning inser vikten av IT-säkerhet i en orolig omvärld. S:t Erik Kommunikation AB är det kommunala bolag som upphandlar Stockholms stads interna kommunikationsnät, och i den senaste upphandlingen för internet ställdes ökade krav på säkerhet. Bahnhof var en av de två operatörer som vann tilldelning. Bahnhof levererar nu 20 Gbit/s IP-transit med kraftfullt DDoS-skydd till Stockholms stads samtliga verksamheter.

- Behovet av DDoS-skydd med tvättfunktion för trafik var en ny och viktig punkt i vår upphandling. Det var också något som vi märkte att inte alla leverantörer på marknaden kan erbjuda. Utöver det krävdes hög bandbredd och stabil internetförsörjning, säger Petter Österlund, teknikansvarig på S:t Erik Kommunikation.

Fokuset på IT- och informationssäkerhet är ingen slump. I kommunen finns ett stort antal IT-tjänster för stadens medborgare. Staden behöver därför ständigt anpassa och öka sin cybersäkerhet för att skydda sig mot yttre påverkan.

- Stockholms stad är en viktig samhällsaktör med en miljonbefolkning och som sådan är man alltid utsatt för risker inom IT-området. Vi ser DDoS-skydd med tvättfunktion som ett viktigt komplement till de många andra IT-säkerhetsåtgärder som används för att skydda staden och dess invånare.

En snabb, stabil och säker uppkoppling är alltså avgörande för kommunens ordinarie verksamhet.

- Via internet erbjuder staden många tjänster som riktas mot omvärlden. Inom de pedagogiska verksamheterna används internet vid utbildning av över 160 000 barn och elever. Varje dag kopplar dessutom 40 000 anställda upp sig för att i sin tur ge service till medborgarna, säger Petter.

Nu är hela kommunen uppkopplad till Bahnhofs nät och hittills är Petter Österlund mer än belåten:

- Vi är väldigt nöjda med införandet. Bahnhof har varit väldigt lätta att ha att göra med och implementationen har gått oerhört smidigt. Det är sällan man stöter på så effektiva projektgrupper där ingenting upplevs som ett problem och allting går att lösa.

Elementica

Elementica är ett helägt dotterbolag till Bahnhof. Affärsidén är att uppföra ett energiintensivt men klimatsmart datacenter, i direkt anslutning till centrala fibernät, energiförsörjning och fjärrvärmenät. Det är en "Downtown"-anläggning som ger Stockholm direkt åtkomst till ett datacenter med korta nätmässiga svarstider.

Status i november 2022

Stockholms stad godkände den 29 september slutligen Bahnhof AB:s ansökan om bygglov på fastigheten "Starkströmmen 5" (Midskogsgränd 11 - 13). Det innebär att det nu finns möjlighet att genomföra projektet på ett sätt där vi anpassat placeringen till de bästa möjliga förutsättningarna, utan påverkan på trafikleden Norra länken.

Vi arbetar för närvarande med att ta fram ett detaljerat kostnadsunderlag för konstruktionsarbeten, vari ingår upphandling av entreprenad. När byggnationen har ökat till full takt tar färdigställandet ungefär två år. Finansiering av projektet kommer ske med egna medel samt banklån.

Privatmarknad

På privatsidan har Bahnhof den sista september 439 631 hushåll som beställt någon av våra snabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt för det tredje kvartalet år 2022 med 3987 kunder.

Det är en tillväxt där vi fortsätter att ta andelar av våra konkurrenter. Bahnhof erbjuder de snabbaste fiberförbindelserna (med bandbredder på lägst 1 Gbit/s till samtliga bostadsrättsföreningar och villaägare).

På konsumentsidan drivs också efterfrågan på fiber av nya förutsättningar för trådlösa höghastighetsnät med WiFi 6E (och under nästa år WiFi 7). Det skapar andra förutsättningar för nya typer av hemelektronik med högupplöst media, gaming och VR-upplevelser.

Innehållstjänster med strömmad media är sedan länge en självklar del av internet. Bahnhof förenar det bästa med strömmad media, samtidigt som vi kan ge ett oslagbart erbjudande för TV på klassiskt sätt. Vi ger innehållsleverantörer möjlighet att nå ut till våra kunder med sina tjänster. Vår strategi är kort sagt att ge bästa möjliga tekniska plattform för kommunikation, oavsett innehåll.

VD Jon Karlung har ordet

Har du någon gång irriterat dig på en EPA-traktor som blockerar vägen? Det är den där känslan som uppstår när du ligger i bilkön bakom ett långsamt fordon som har en stor röd varningstriangel.

En EPA-traktor* är oftast en personbil som blivit ombyggd enligt reglerna för jordbruksmaskiner. Den är helt enkelt långsammare än den behöver vara - såvida man inte trimmar den förstås!

Nu har Post- och Telestyrelsen (med eldunderstöd av EU) beslutat att vi ska ha en modell för trådlös radiokommunikation som bygger på samma filosofi som EPA-traktorer. Det ska vara långsamt, och vi ska inte kunna utnyttja den fulla potentialen av vad som är tekniskt möjligt.

Jag talar förstås om det nya spektrumbandet på 6 Gigahertz. Det är ett frekvensband som fullständigt revolutionerar WiFi och radiokommunikation för både konsumenter och företag.

Just nu finns WiFi 6E som medger hastigheter på upp till nästan 10 Gbit/s trådlöst, och i pajpen för utrullning med start under nästa år kommer WiFi 7 (standard 802.11be) med hastigheter på 40 Gbit/s trådlöst.

Dessutom förbättras radioprotokollen så att de kan skyffla datatrafik mångdubbelt effektivare än WiFi på gammalt vis. I branschen talar man om en revolution som kommer att påverka all elektronik och tjänster under de närmaste decennierna.

Men det finns en hake. PTS har skjutit oss alla i foten! De har valt att strypa den licensfria användningen av det nya 6 GHz-bandet till bara 480 MHz. Det här är som att bara använda ett enstaka körfält. Vi kommer att köa till bandbredden!

I Amerika gör man precis tvärtom. USA öppnar en hel motorväg på det frekvensområde som kallas "super high frequency", och tilldelar 1200 MHz till den nya tekniken. I Sverige får vi däremot en väg som är 720 MHz smalare än vad tekniken är byggd för.

I praktiken betyder det att en WiFi 6E-router är mer än dubbelt så bra i Amerika som i EU, fast det egentligen är samma låda! Kanske kan PTS ha vänligheten att klistra på en röd varningstriangel på elektronik i Sverige, som signalerar att den hos oss är långsammare.

Det här är sorgligt och fullständigt onödigt! För drygt 20 år sedan var Sverige en fyrbåk i världen. Vi stod i centrum för IT-revolutionen och den innovativa sprängkraft som bröt fram. Företag som Ericsson var på den tiden världsledande. I slutet av 90-talet, med dess optimism och experimentlusta, skapades en mylla för ny teknik. Om Sverige ska ha en chans måste vi få tillbaka den positiva dynamiken!

Jag vädjar därför till PTS att ompröva sin hållning. Låt oss lämna EPA-traktor-träsket! Ge oss samma förutsättningar som USA att bygga världens snabbaste motorvägar för kommunikation. Innovationer växer inte ur en stelbent regulatorisk ängslan som värnar gamla telemonopol.

I grunden är det här en politisk fråga. Att vara ansvarig för en myndighet för telekommunikation måste i någon mening ändå handla om att få något gjort. Verksamhet kan inte bara handla om att äta snittar och dricka bubbel på glassiga europeiska BEREC-partyn.

Bahnhof har under nästan ett år jobbat kommersiellt med den nya tekniken på 6 GHz-bandet. Just nu rullar vi ut ett antal stora yttäckande nät till fastighetsbolag, företag och bostadsrättsföreningar. Inom kort inleder vi även pilottester med WiFi 7.

Målet är ligga i teknikens framkant. Bahnhofs strategiska vision är att bygga Sveriges snabbaste inomhusnät. Det är en kombination av fiber på mellan 10 och 100 Gbit/s som gifter ihop sig tekniskt med nya trådlösa tillämpningar för kontor och privatpersoner. Logiken och de mjukvarumässiga applikationerna styr vi från våra egna datacenter.

Kombinationen av fiber och WiFi är dessutom driftsäker. Det ger en decentraliserad modell som bygger bort flaskhalsar och beroenden av nätmässiga oligopol.

I skuggan av kriget är det en mer robust lösning som passar det rådande säkerhetspolitiska läget.

Det tredje kvartalet är ekonomiskt riktigt starkt! Bahnhof förbättrar den totala rörelsemarginalen för våra affärsområden med 19 procent, jämfört med samma period år 2021. Vi ökar försäljningen av snabba och driftsäkra bredbandsanslutningar för företag.

Datasäkerhet är i fokus för många kunder. Vi har på det här området gjort ett antal affärer med både offentliga aktörer och stora företag (även i industrin). Bahnhof har infrastruktur i nät och datacenter som inger förtroende och tillit för de tjänster vi levererar.

En faktor som tyvärr påverkar branschen negativt är de höga energipriserna. Till följd av bland annat prishöjningar på elektricitet har vi därför gjort vissa prisjusteringar i kundledet. Men det osäkra omvärldsläget har som helhet inte påverkat vår affär negativt. Bahnhof har tjänster som få vill vara utan.

Bahnhof har en god tillväxt även på privatsidan, utan att vi för den skull på ett osunt sätt underminerat affären med tillfälliga lockpriser som ändå strax rycks undan. Vi fortsätter under det tredje kvartalet också vår satsning på villaområden och bostadsrättsföreningar. Vi bygger snabba och driftsäkra nät som dessutom höjer värdet på folks bostäder.

Vi fokuserar på kommunikationen, och ger utvalda partners möjlighet att nå våra kunder med sitt innehåll för TV eller strömmad media. Bahnhof väljer man för att vi har det bästa bredbandet. Bahnhof har inte en affärsmodell där det plötsligt blir "svart i rutan".

Vi har just nu flera stora projekt som vi står i begrepp att realisera. Men det handlar om tajming, rätt tillfälle för att ställa sig på gasen. Under 2023 kommer Bahnhof att sjösätta fler storsatsningar än på många år.

Den portugisiska sjöfararen Ferdinand Magellan (som låg bakom den första världsomseglingen) lär ha sagt: "Havet är farligt och dess stormar fruktansvärda, men det har aldrig varit skäl att stanna i land".

Den nya tekniken för kommunikation bygger på ljus- och radiovågor. Sverige behöver se bortom den svenska ankdammen av begränsat radiospektrum och öppna hela oceanen av vågor, som man gör på andra sidan havet i USA.

Jag vill slutligen varna alla för att manipulera sin nya WiFi 6E-router. Det är troligen ganska enkelt, men lika olagligt som att trimma en EPA-traktor. Har du en sprillans låda i hyllan i hallen avrådes du härmed bestämt från att mjukvarumässigt låsa upp frekvensomfånget (samt öka effekten) till vad Elon Musk och andra lagligen använder på andra sidan havet.

- Vi har vind i seglen! Och som piraterna säger; Arrr! Arrr!

Den 7 november 2022

Bahnhof HQ, Sveavägen 41

Jon Karlung

verkställande direktör

Finansiell situation

Det här är första Q3-rapporten enligt redovisningsprincipen IFRS. Övergångseffekter på resultatet redovisas på Not 7.

Utveckling av resultat och ställning

Bahnhof har sedan många år en stabilt positiv finansiell utveckling. Målsättningen med vår rapportering är att med ett rakt och enkelt språkbruk ge en korrekt bild av bolagets affärsmässiga och finansiella förutsättningar.

Intäkterna för årets tredje kvartal uppgick till 436,5 Mkr (407,0 Mkr). Bahnhofs intäkter består nästan enbart av abonnemangsintäkter från företags- och privatkunder. Omsättningen påverkas inte av säsongsmässiga variationer.

Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 58,1 Mkr (48,8 Mkr). Rörliga ersättningar till stadsnät har ökat som en följd av ökade intäkter. Antalet anställda under perioden är färre än under motsvarande period föregående år och ger lägre personalkostnader.

Närmare upplysningar om underliggande faktorer återfinns under olika delar i denna rapport. Rapporteringen innehåller även presentation av nyheter och aktuella tjänster som vi säljer i Sverige och utomlands.

Analyser för koncernen inkluderar även moderbolaget, såvida vi inte uttryckligen anger att det endast gäller moderbolaget. Eftersom moderbolaget är en så betydande del av koncernen så är förklaringarna för koncernen också relevanta för moderbolaget om inte specifikt anges.

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för det tredje kvartalet 2022 är 50,8 Mkr (34,6 Mkr). Den sista september är likvida medel i Bahnhof 495,2 Mkr (384,8 Mkr). Leasingskulderna uppgår till 86,4 Mkr (66,8 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt. Bahnhof har under kvartalet investerat totalt 6,5 Mkr (31,7 Mkr). Investeringarna avser löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige.

Den sista september 2022 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 61,1 Mkr varav 28,1 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 65,4 Mkr varav 34,4 Mkr goodwill. Goodwill är lägre idag än motsvarande period föregående år på grund av nedskrivning av goodwill som uppstod vid förvärvet av internetoperatören Tyfon år 2015.

De immateriella anläggningstillgångarna härrör sig främst till internetoperatören Tyfon som Bahnhof förvärvade samt till tomträtten "Starkströmmen 1", som förvärvades år 2019 för 22,3 Mkr. Övergången till IFRS innebär att goodwill nedskrivningsprövas och inte längre skrivs av linjärt. Bahnhofkoncernen har idag en stark kassa som kommer användas till investeringar i framtidsprojekt, varav datacentret Elementica är ett. Vi vill också ha en beredskap för potentiella förvärv.

Bolagsstruktur

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519-9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715-9495) samt ett svenskt dotterbolag Sprinkler Security Sweden AB (559347-4967). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636) samt ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Sprinkler som ägs till 70 procent av Bahnhof AB.

Väsentliga risker och osäkerheter

Bahnhof verkar på en marknad med många konkurrenter och olika tekniska lösningar i en föränderlig omvärld. Bolaget och dess kunder kan bli utsatta för allvarliga dataintrång, myndigheters godtycke, politiska beslut som ändrar spelregler och ökar kostnader samt teknikskiften som dramatiskt ändrar förutsättningar för bolagets tjänster.

Bahnhof har motståndskraft mot flera av dessa risker genom att vår kärnverksamhet är datasäkerhet. Vi har också en stor och bred kundbas med olika tjänster. Bahnhof är inte beroende av enstaka kunder, affärsområden eller tjänster. I ett sämre konjunkturläge säljer vi tjänster som få kan vara utan. I avtalen med våra kunder har vi klausuler som reglerar en ökad inflation och prisökningar från våra underleverantörer.

I årsredovisningen för 2021 beskrivs väsentliga risker och osäkerheter utförligt. Riskbedömningen är oförändrad jämfört med årsredovisningen.

Utdelning

Avsikten är att årligen hålla en hög men balanserad utdelningsnivå, som även medger offensiva satsningar. Utdelningsmålet brukar ungefär ligga på mellan 25 och 50 procent av EBIT, med målsättning att ligga i det övre spannet. Under det andra kvartalet 2022 delade Bahnhof ut 1 krona per aktie (75 öre år 2021). Summan i år var därmed 107,5 Mkr. Förslag till utdelning för år 2023 kommer att redovisas i den fjärde kvartalsrapporten för 2022.

Transaktioner med närstående

De två huvudägarna är Jon Karlung och Andreas Norman som tillsammans äger drygt 50 procent av kapitalet i Bahnhof (genom bolaget K.N. Telecom AB). Det finns ett konsultavtal mellan huvudägarna i K.N. Telecom och Bahnhof med en fakturerad kostnad på 3,3 Mkr per år. Ersättningen avser två heltidstjänster (för Jon och Andreas). Bonus, optionsprogram eller andra ersättningar till huvudägarna för arbetet i Bahnhof förekommer inte, utöver en grundlön på 5000 kr/mån.

KN Telecom äger en fastighet i centrala Borlänge med adress Parkgatan 6. Det är en större kontorsbyggnad på egen tomt som är dimensionerad för 80 medarbetare (främst kundtjänst). Hyran är satt på marknadsmässiga villkor. Bahnhof betalar enligt avtal för närvarande 92 934 kronor per månad till KN Telecom AB.

För fullständig rapport, se PDF på Spotlight Stockmarket eller Bahnhofs hemsida.

Cision