Bahnhofs delårsrapport Q2 2022

2022-08-18 09:00:00

Perioden januari till juni 2022 i sammanfattning

Omsättning: 847,9 Mkr (784,6 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 143,7 Mkr (121,0 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 111,0 Mkr (91,2 Mkr)

Resultat efter skatt: 88,0 Mkr (72,8 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,82 SEK (0,68 SEK)

Nettomarginal: 13,0%  (11,5%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten.
Siffror inom parentes avser perioden januari till och med juni år 2021.

Rekordstarkt delår med rejält förbättrad lönsamhet!

Bahnhof gör sitt bästa delår någonsin. Vi stärker nettomarginalen till 13 procent, vilket också är ett stort positivt trendbrott. Det andra kvartalet är också starkare än det första kvartalet 2022. Omsättningen ökar enligt plan, och rörelseresultatet (EBIT) förbättras med 26 procent (jämfört med det andra kvartalet 2021).

Det är en samlad förstärkning på flera områden som ligger bakom förbättringarna. Företagsmarknaden utvecklas positivt. Bahnhof har också stärkt marginalerna i stadsnät genom effektiviseringar, även om underleverantörer också drivit på prishöjningar.

Bahnhof behåller den starkaste kundtillväxten av nya fiberkunder i förhållande till alla våra konkurrenter (jämförelsedata finns i rapporten). På privatsidan har Bahnhof den sista juni 435 644 kunder som beställt någon av våra snabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt för det andra kvartalet med 5843 nya kunder (6900 år 2021). Tillväxten är organisk och inte dopad av kampanjer.

Kriget i Ukraina och ett osäkert omvärldsläge påverkar Bahnhofs försäljning i positiv riktning. Precis som under corona ökar kraven på datasäkerhet.

Vi säljer nu paketlösningar till arbetsplatser (både hemma och på kontor) som bygger på informationssäkerhet. Bland annat genom den nya WPA3-standarden för kryptering av trådlösa nät.

Under perioden har vi uppgraderat våra teknikplattformar för bredband till standardhastigheten 10 Gbit/s (10 000 Mbit/s) för företagskunder, så att dessa fullt ut även kan dra nytta av den nya standarden WiFi 6E i vår Wireless Office-lösning.

Det senare är en tjänst som fått stort genomslag och som ger stabila kontorsnät med säker och blixtsnabb access. Den är också tillgänglig för bostadsrättsföreningar och villor.

Bahnhof bäst enligt kunderna - igen!

I slutet av mars vann Bahnhof utmärkelsen "Årets bredbandsoperatör" på den årliga Telekomgalan. Det är sjätte gången Bahnhof tar hem titeln, som baseras på en oberoende kundundersökning utförd av NordicBench.se. Om kunderna själva får välja är Bahnhof Sveriges bästa internetoperatör.

Finansiell situation i korthet

Utförlig information finns i den finansiella delen av rapporten.

Bahnhofs finanser är mycket starka. Kassaflödet för januari till juni 2022 är plus 14,6 Mkr (15,9 Mkr). Under perioden har Bahnhof genomfört en aktieutdelning på drygt 107,5 Mkr, samt genomfört investeringar i löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på 12,5 Mkr (23,2 Mkr). Den sista juni är likvida medel i Bahnhof 444,4 Mkr (350,2 Mkr).

Listbyte från Spotlight Market till OMX

Bahnhof arbetar med ett listbyte till OMX Mid Cap. Mot bakgrund av läget i omvärlden kommer det att ske så snart det är möjligt. Arbetet med att anpassa själva rapporteringen till de krav som gäller på en reglerad marknad är till betydande del genomfört. Motivet till listbytet är att öka bolagets synlighet på den internationella marknaden.

Prognos år 2022

Bahnhofs prognos för helåret 2022 är en omsättning på drygt 1,7 miljarder kronor med ett rörelseresultat (EBIT) på omkring 200 Mkr. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Bolagets mål är samtidigt att bryta ny mark med innovativa tjänster. Det finns därför positiva möjligheter utöver den traditionella prognosen.

Vision

Bahnhofs vision är att förnya och förändra perspektivet på digitala tjänster ur ett globalt perspektiv. Vi ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner.

Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar. De tjänster vi bygger ska vara möjliga att skala upp, och bygga som löpande abonnemang. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt.

Hållbarhetsdeklaration

Bahnhof sätter människan i centrum! Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Det är inte tomma ord. Vi tar ställning även i kontroversiella frågor där våra kärnvärden hotas. Vi står upp för våra kunder.

Vi driver teknik på ett sätt som inte i onödan gör av med energi eller äventyrar miljön. Vi återanvänder energi i datacenter, och vi har ett återvinningsprogram för elektronik- och teknikutrustning.

Vi skapar ett arbetsklimat som odlar kreativitet, nyfikenhet och stort eget ansvar, med lika villkor för kvinnor och män.

Vi arbetar aktivt mot korruption och mygel i alla dess former.

Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 255,9 Mkr (249,6 Mkr år 2021) av Bahnhofs omsättning under det första halvåret 2022.

Affärsområdena för datasäkerhet, nättjänster och Bahnhof.cloud fortsätter att locka nya kunder. Under det andra kvartalet har vi bland annat levererat nya företagstjänster till finansbolag, dataspelsbolag, utvecklare av mjukvara, andra telekomoperatörer och fastighetsbolag.

Första AP-fonden har valt att utöka sitt engagemang i Bahnhofs datacenter med ytterligare rackskåp. Vi erbjuder en säker och stabil infrastruktur för en rad olika bolag i finans- och banksektorn.

Ett växande område för våra nättjänster är offentliga miljöer, fastigheter och kontor som behöver säkra trådlösa nätverk för många samtidiga användare. Bahnhof rullar just nu ut ett antal sådana lösningar, där vi tar ett helhetsansvar. Det senaste exemplet är trådlös access för Sturegallerian i Stockholm.

Ett annat exempel är det ledande VR- och AR-spelbolaget Resolution Games, som expanderar och har valt att utöka sitt trådlösa kontorsnät i Bahnhofs regi. Vi är glada att tillhandahålla säker och blixtsnabb infrastruktur till en rad olika bolag i en av Sveriges mest teknikintensiva branscher.

Teknik nättjänster

Under det andra kvartalet uppgraderade vi våra nättjänster till att stödja 100 Gbit/s inom ramen för den nya produktportföljen "DOG" (Dedicated Office Giga). Bredband med dedikerad kapacitet till företag levereras därmed i hastigheterna 10 och 100 Gbit/s.

Det går visserligen ännu att beställa den äldre och långsammare hastighetsstandarden 1 Gbit/s (eller varianter i vissa stadsnät), men rent tekniskt erbjuder vi nu som standardtjänst högre hastigheter. Bakgrunden till uppgraderingen är att vi vill erbjuda våra kunder möjlighet att fullt ut dra nytta av det nya 6 GHz-bandet, och därmed WiFi 6E för kontorsnät. Vi bygger dessutom våra trådlösa nät med WPA3 (WiFi Protected Access 3) som ger 192 bitars kryptering för företagsnät.

Elementica

Elementica är ett helägt dotterbolag till Bahnhof. Affärsidén är att uppföra ett energiintensivt men klimatsmart datacenter, i direkt anslutning till centrala fibernät, energiförsörjning och fjärrvärmenät. Det är en "Downtown"-anläggning som ger Stockholm direkt åtkomst till ett datacenter med korta nätmässiga svarstider.

Elementica är ett projekt med långa ledtider. När byggnationen har ökat till full takt tar färdigställandet ungefär två år. Finansiering av projektet kommer ske med egna medel samt en del banklån.

Status i augusti 2022:

Stockholms stad kommer att behandla bolagets ansökan den 25 augusti om att flytta anläggningen fyra meter (vilket förenklar och förbilligar konstruktionen). Mötet i stadsbyggnadsnämnden skulle ursprungligen ha hållits den 9 juni, men sköts tyvärr upp. Vi har ett befintligt bygglov, men ansöker nu om förändring av detta för att förbättra förutsättningarna för alla aktörer i området.

Privatmarknad

På privatsidan har Bahnhof den sista juni 435 644 hushåll som beställt någon av våra snabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt för det andra kvartalet år 2022 med 5843 kunder (det andra kvartalet år 2021 var nettotillväxten 6900 kunder).

Bahnhof har etablerat sig i ett antal nya nät där vi välkomnar nya kunder. Det handlar om stadsnätet i Robertsfors, Malå och Norsjö (Västerbotten). Vi kommer under det andra halvåret även att ansluta oss till resterande stadsnät i Västerbotten (Storuman, Lycksele, Vindeln och Vännäs).

Bahnhof finns sedan länge på plats i centrala Umeå, där vi har en betydande del av kundtjänst och teknisk drift. Vi är stolta över att vara en av Umeås bästa arbetsgivare och har en nära relation med hela bygden.

Bahnhof erbjuder privatpersoner fibertjänster och trådlös access med marknadsledande hastighet på upp till 10 Gbit/s. Den nya teknikplattformen erbjuds dessutom samtliga nya bostadsrättsföreningar och till enskilda villor.

Tjänsterna fungerar utan begränsning tillsammans med WiFi 6E. Vi skyddar också privata hushållsnät med den nya krypteringsstandarden WPA3.

Flera nya tilläggstjänster riktade till privatmarknaden kommer att lanseras under hösten. I slutet av andra kvartalet lanserades till exempel produkten ID-skydd. Det är en tjänst som skyddar privatpersoner mot bland annat ID-kapning.

Bahnhof driver egen spetsutveckling för datasäkerhet inom ramen för dotterbolaget Sprinkler (www.sprinkler.cloud). Det är SaaS-tjänster som också kommer ha ett bredare globalt perspektiv.

Omvärldsbevakning av konkurrenter

Bahnhof följer noggrant marknadsläget och våra konkurrenter. Vi använder öppna källor som bygger på den publika redovisningen i respektive bolags egen kvartalsrapportering. Vi tar fram jämförelsedata för nettotillväxt av kunder mellan olika bolag. Siffrorna kan dock bara vara så tillförlitliga och tydliga som bolagen själva valt att visa dem. Tjänsterna som avses är fasta uppkopplingar. I begreppet finns både kopparburen DSL (äldre teknik på väg bort) samt fiberanslutningar.

Bahnhofs kundbas består den sista juni till 99,77 procent av fiberanslutningar. Vi redovisar alltid rättvisande siffror på fast bredband som helhet (inklusive både fiber och ADSL).

Kundutveckling Q2 2022, fast bredband (netto):

Bahnhof = +5843st

Tele2 = +5000

Telenor = +4000st

Bredband2 = +3000st

Telia = -3000st

Alla siffror är hämtade ur bolagens publika rapportering. Tele2:s siffror är korrigerade så att uppskattat tapp för DSL ingår (-1000 st)

VD har ordet

Förruttnelse hasta o älskade brud, att bädda vårt ensliga läger.

Det kan tyckas märkligt att inleda ett VD-ord med första strofen i 1800-tals skalden Erik Johan Stagnelius mest kända dikt "Till Förruttnelsen". Men jag tycker den fungerar som metafor både för ett mörkare konjunkturläge - och för att Bahnhof faktiskt välkomnar riktigt tuffa omständigheter!

Det är ju inte osannolikt att marknaden kommer att skakas om i en cocktail som består av kriget i Ukraina, skenande energipriser, räntechocker, politisk osäkerhet, halvledarbrist, hyperinflation, och en allmän mjältsjuka.

Det här ger storartade möjligheter framåt!

Alla kriser öppnar intressanta dörrar. Även om konjunkturen dyker brant nedåt vill folk ha både datasäkerhet och bredband. Och vem vågar längre lita på utländska molntjänster?

Det första halvåret 2022 är det bästa delåret någonsin för Bahnhof. Det är helt enkelt ett riktigt kanonresultat! Nettomarginalen förbättras till 13 procent. Det andra kvartalet är dessutom ännu starkare än det första.

Det här innebär att vi kan komma att behöva korrigera upp prognosen för helåret. Men av försiktighetsskäl behåller vi tillsvidare den prognos vi angivit. Mycket pekar på att år 2022 blir ett rekordår.

Jag ser hur andra säljer abonnemang till nollmarginal, utan att för den skull få upp tillväxten nämnvärt. Företagande måste i någon mening handla om att tjäna pengar. De här idéerna om att betala kunder för att bli kunder har jag aldrig riktigt förstått. Tidpunkten när pengaströmmarna ska komma tycks ständigt ligga i en dimmig framtid.

Det är därför otroligt positivt att Bahnhof nu stärker sin egen nettomarginal, samtidigt som vi har branschens bästa kundtillväxt. Folk väljer helt enkelt Bahnhofs tjänster för att de gillar dem!

Inflationen är ett orosmoln för alla. Det vore trist med en kapprustning i inflationskompensation. Jag vill utveckla vår affär med nya tekniska tjänster, och inte lägga energin på att punktmarkera underliggande prishöjningar för att sen följa med uppåt. I våra avtal har vi dock både indexklausuler och villkor som reglerar prishöjningar till följd av exempelvis höjda elpriser från kraftbolag.

Rent tekniskt är det positivt att Bahnhof just nu är det bolag som växer mest på fibersidan. Fibern är motorn i den satsning vi gör på att erbjuda Sveriges snabbaste bredbandsnät för fastigheter, kontor, bostadsrätter och villor.

Fibern kan redan idag erbjudas med hastigheter upp till 100 Gbit/s och den är framtidssäker för ännu högre hastigheter. Fibern är också en förutsättning för det nya 6 GHz-bandet för trådlösa nät, där vi för övrigt är i full gång med försäljningen.

Det är en märklig ordning att installera en äldre 1 Gbit/s fiberanslutning (eller än värre, en seriekopplad koaxialkabel) till sin fastighet, när den trådlösa standarden WiFi 6E redan kan erbjuda hastigheter på upp till 9,6 Gbit/s. Vem vill ha en långsam ko-stig som sitter ihop med motorväg? WiFi 6E kräver helt enkelt snabbare fiber!

De här trådlösa tjänsterna finns att köpa redan nu. De är skräddarsydda för företag, bostadsrätter och villor. Våra nät skyddas också av brandväggar och stark kryptering med den nya WPA3-standarden. Det är perfekt för större kontorsnät! Kontakta sales@bahnhof.netså berättar vi mer om hur det fungerar.

Datasäkerhet och dammsugare!

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Jag måste  erkänna att jag gjorde ett privat lite stressat inköp av en dammsugare. Det var en robotdammsugare som både våttorkade och dammsög.

När jag öppnade paketet upptäckte jag även andra funktioner. Roboten kunde spela in ljud, video och bild med mikrofon och HD-kamera. Den angav lägesposition, ritade upp en karta över lägenheten och kunde fjärrstyras från internet via en app till olika platser i bostaden.

Roboten kom från ett kinesiskt företag som också använde en kinesisk molntjänst. I villkoren, som var luddiga, framgick att informationen automatiskt kunde delas med utvalda tredjepartsleverantörer.

Det är ingen nyhet att IoT (Internet of Things) och "smarta hem" kan förvandla dina egna prylar till spioncentraler. Säker trådlös access kräver att man segmenterar nätet (och skiljer på vad som ska ha access till vad) samt att man använder WPA3-kryptering och skannar av potentiella säkerhetshot och installerar rätt brandväggar.

Men IoT visar också på den psykologiska osäkerhet, närmast klaustrofobiska känsla, som uppstår när information lagras i utländska moln med delning av information.

Du har en smygande känsla av att det du precis pratat om, och det din dammsugare nyss filmade i HD-upplösning, på ett mystiskt sätt gör att du nu får riktad reklam som är skräddarsydd.

Det finns dessutom mörkare hot med industrispionage, utpressning från hackers och angrepp från främmande makt. Kom ihåg att aldrig prata om fel saker framför dina prylar! Din data är guld som kan bytas, säljas och handlas med mellan olika aktörer.

Bahnhof erbjuder en svensk infrastruktur med fysisk och virtuell lagring i våra svenska datacenter. Vi har infrastruktur i både nät och datacenter som skapar förtroende och tillit för den teknik vi levererar.

Till min kinesiska dammsugare utropar jag med hög röst: glöm aldrig massakern på Himmelska fridens torg, Xi Jinping - du ser ut som Nalle Puh (vilket är förbjudet att skoja om i Kina) och frige alla fängslade demokratikämpar i Hongkong! Jag viftar med en flagga från ett ännu självständigt asiatiskt örike och ger fingret till dammsugarens HD-kamera. Sen drar jag ur sladden.

Den 17 augusti 2022

Bahnhof HQ, Sveavägen 41

Jon Karlung

verkställande direktör

Finansiell situation

Bahnhof har sedan många år en stabilt positiv finansiell utveckling. Målsättningen med vår rapportering är att med ett rakt och enkelt språkbruk ge en korrekt bild av bolagets affärsmässiga och finansiella förutsättningar.

Det här är den första Q2-rapporten enligt redovisningsprincipen IFRS. Övergångseffekter på resultatet redovisas på Not 7.

Analys och utveckling av resultat och ställning

Intäkterna för årets första sex månader uppgick till 847,9 Mkr (784,6 Mkr). Bahnhofs intäkter består nästan enbart av abonnemangsintäkter från både företags- och privatkunder. Omsättningen påverkas inte av säsongsmässiga variationer.

Affärsmodellen ger i stor utsträckning liknande affärsmässiga förutsättningar som ett SaaS-bolag (Software as a Service) med löpande stabila abonnemangsintäkter från företags- och privatkunder.

Rörelseresultatet (EBIT) för första halvåret uppgick till 111,0 Mkr (91,2 Mkr). Rörliga ersättningar till stadsnät har ökat som en följd av ökade intäkter. Antalet anställda under det andra halvåret är färre än under motsvarande period föregående år och ger lägre personalkostnader.

Närmare upplysningar om underliggande faktorer återfinns under olika delar i denna rapport. Rapporteringen innehåller även presentation av nyheter och aktuella tjänster som vi säljer i Sverige och utomlands.

Analyser för koncernen inkluderar även moderbolaget, såvida vi inte uttryckligen anger att det endast gäller moderbolaget. Eftersom moderbolaget är en så betydande del av koncernen så är förklaringarna för koncernen också relevanta för moderbolaget, om inte annat specifikt anges.

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för januari till juni 2022 är 14,6 Mkr (15,9 Mkr). Den sista juni är likvida medel i Bahnhof 444,4 Mkr (350,2 Mkr). Leasingskulderna uppgår till 86,8 Mkr (69,1 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt.

Bahnhof har under halvåret investerat totalt 12,5 Mkr (23,2 Mkr). Investeringarna avser löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige.

Den sista juni 2022 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 63,5 Mkr varav 29,8 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 70,3 Mkr varav 35,6 Mkr goodwill. Goodwill är lägre idag än motsvarande period föregående år på grund av nedskrivning av goodwill som uppstod vid förvärvet av internetoperatören Tyfon år 2015.

De immateriella anläggningstillgångarna härrör sig främst till internetoperatören Tyfon som Bahnhof förvärvade samt till tomträtten "Starkströmmen 1", som förvärvades år 2019 för 22,3 Mkr. Övergången till IFRS innebär att goodwill nedskrivningsprövas och inte längre skrivs av linjärt.

Bahnhofkoncernen har idag en stark kassa som kommer användas till investeringar i framtidsprojekt, varav datacentret Elementica är ett. Vi vill även ha en beredskap för potentiella förvärv, där goda möjligheter kan öppna sig under en lågkonjunktur.

Bolagsstruktur

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519 9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715 9495) samt ett svenskt dotterbolag Sprinkler Security Sweden AB (559347 4967). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636) samt ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Sprinkler som ägs till 70 procent av Bahnhof AB.

Väsentliga risker och osäkerheter

Bahnhof verkar på en marknad med många konkurrenter, olika tekniska lösningar och i en föränderlig omvärld. Bolaget och dess kunder kan bli utsatta för allvarliga dataintrång, myndigheters godtycke, politiska beslut som ändrar spelregler och ökar kostnader samt teknikskiften som dramatiskt ändrar förutsättningar för bolagets tjänster.

Bahnhof har motståndskraft mot flera av dessa risker genom att vår kärnverksamhet är datasäkerhet. Vi har också en stor och bred kundbas med olika tjänster. Bahnhof är inte beroende av enstaka kunder, affärsområden eller tjänster. I ett sämre konjunkturläge säljer vi tjänster som få kan vara utan.

I avtalen med våra kunder har vi klausuler som reglerar en ökad inflation och prisökningar från våra underleverantörer. Bahnhofs avtal ger även möjlighet att höja till exempel elpriser för tjänster i datacenter, till följd av ökade kostnader från kraftbolag.

I årsredovisningen för 2021 beskrivs väsentliga risker och osäkerheter. Riskbedömningen är oförändrad jämfört med årsredovisningen. Ingen förändring har skett jämfört med årsredovisning.

Utdelning

Avsikten är att årligen hålla en hög, men balanserad utdelningsnivå, som även medger offensiva satsningar. Utdelningsmålet brukar ligga på omkring 50 procent av EBIT, med målsättning att ligga i det övre spannet. Under det andra kvartalet 2022 delade Bahnhof ut 1 krona per aktie (75 öre år 2021). Summan i år var därmed 107,5 Mkr.

Transaktioner med närstående

De två huvudägarna är Jon Karlung och Andreas Norman som tillsammans äger drygt 50 procent av kapitalet i Bahnhof (genom bolaget K.N. Telecom AB).

Det finns ett konsultavtal mellan huvudägarna i K.N. Telecom och Bahnhof med en fakturerad kostnad på 3,3 Mkr per år. Ersättningen avser två heltidstjänster (för Jon och Andreas). Bonus, optionsprogram eller andra ersättningar till huvudägarna för arbetet i Bahnhof förekommer inte, utöver en grundlön på 5000 kr/mån.

K.N. Telecom äger en fastighet i centrala Borlänge med adress Parkgatan 6. Det är en större kontorsbyggnad på egen tomt som är dimensionerad för 80 medarbetare (främst kundtjänst). Hyran är satt på marknadsmässiga villkor. Bahnhof betalar enligt avtal för närvarande 92 934 kronor per månad till K.N. Telecom AB.

För fullständig rapport, se PDF på Spotlight Stockmarket eller Bahnhofs hemsida.

Cision