BAHNHOF: SPÅR OMSÄTTNINGSTILLVÄXT CA 10%, MARGINAL CA 12% 2023

2023-02-14 08:22:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bahnhof spår en omsättningstillväxt på cirka 10 procent, med en rörelsemarginal på cirka 12 procent för helåret 2023.

Det framgår av bokslutskommunikén.

"Prognosen bygger på data om abonnemangsintäkter. Mot bakgrund av ett mer oförutsägbart omvärldsläge kan prognosen komma att justeras under året. I nuläget bedömer vi att det finns en tydlig positiv uppsida", skriver bolaget.-Direkt-SE