BAHNHOF: RÖRELSERESULTATET BLEV 58,1 MLN KR (48,8)

2022-11-08 08:04:10

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Internetoperatören Bahnhof redovisar ett rörelseresultat på 58,1 miljoner kronor (48,8) för det tredje kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 437 miljoner kronor (407).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 23 bidragsgivare, låg på ett

ebit-resultat på 58,8 miljoner kronor och en omsättning på 443 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt var 46,9 miljoner kronor (39,0) och resultatet per aktie uppgick till 0:44 kronor (0:36).


* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE