BAHNHOF: NETTORESULTAT 44,2 MLN KR 4 KV (38,5), HÖJER UTDELNING

2023-02-14 08:11:58

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Internetoperatören Bahnhof redovisar ett resultat efter skatt på 44,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (38,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:41 kronor (0:36).

Nettoomsättningen uppgick till 447 miljoner kronor (183) och rörelseresultatet blev 58,5 miljoner kronor (48,0).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 42 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 57,6 miljoner kronor och en omsättning på 443 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:25 kronor per aktier (1).
* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE