Rapport Bahnhof minskade vinsten under det fjärde kvartalet och nådde därmed inte upp till bolagets egna helårsprognos. Internetoperatören höjer dock utdelningen och meddelar att man avser att flytta aktien från Spotlight till Stockholmsbörsens huvudlista. 

Bahnhof redovisar ett rörelseresultat, ebit, på 44,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (55,0).

Resultatet efter skatt blev 36,2 miljoner kronor (36,4).

Nettoomsättningen uppgick till 413 miljoner kronor (394).

För helåret 2021 var nettoomsättningen 1,6 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 182 miljoner kronor.

Bahnhof nådde därmed inte upp till sin prognos för helåret 2021 om en omsättning på 1,7 miljarder kronor, med ett rörelseresultat (ebit) på drygt 200 miljoner kronor.

För helåret 2022 är prognosen en omsättning på drygt 1,7 miljarder kronor med ett rörelseresultat på omkring 200 miljoner kronor. Prognosen bygger på växande intäkter från både privat- och företagsmarknad, uppger Bahnhof i rapporten.

”Bahnhofs mål är att överträffa prognosen”, skriver bolaget.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 0:25 kronor per aktie till 1 krona per aktie.

Vidare uppger Bahnhof i rapporten att ett listbyte från Spotlight Market till OMX Midcap kommer att ske så snart det är praktiskt möjligt (efter det andra kvartalets slut).