Rapporter Internetoperatören Bahnhof redovisar ett rörelseresultat på 62,2 miljoner kronor under första kvartalet 2023 (53,3).

Nettoomsättningen uppgick till 451 miljoner kronor (417), motsvarande en ökning med 8 procent. Resultatet efter skatt blev 50,3 miljoner kronor (42,4).

Konsensus från Pinpoint Estimates, med 39 bidragsgivare, låg på ett rörelseresultat på 58,9 miljoner kronor och en omsättning på 453 miljoner kronor.

Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

Bahnhof står fast vid sin prognos för helåret 2023 om en omsättningstillväxt på omkring 10 procent, med rörelsemarginal på cirka 12 procent. Prognosen bygger på data om abonnemangsintäkter.

”Mot bakgrund av ett mer oförutsägbart omvärldsläge kan prognosen komma att justeras under året. I nuläget bedömer vi att det finns en tydlig positiv uppsida”, skriver Bahnhof i rapporten.