BACTIGUARD: RES EFTER SKATT BLEV -14,2 MLN KR (-25,4) I 4 KV

2023-02-09 08:03:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Bactiguard redovisar ett resultat efter skatt på -14,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-25,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:40 kronor (-0:72).

Nettoomsättningen uppgick till 72,2 miljoner kronor (46,1) och ebitda-resultatet blev -1,1 miljoner kronor och rörelseresultatet -13,3 miljoner kronor (-23,8).

Kassaflödet låg på 7 miljoner kronor (-11,6).



Direkt-SE