BACTIGUARD: ÖKAD OMSÄTTNING OCH EBITDA-RESULTAT 3 KV (NY)

2022-10-27 08:54:05

(Tillägg: fler nyckeltal)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Bactiguard redovisar ett resultat efter skatt på -8,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-10,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:24 kronor (-0:31).

Nettoomsättningen uppgick till 66,2 miljoner kronor (45,2).

Licensintäkterna uppgick till 36,9 miljoner kronor (29,5) vilket var i linje med förra året efter hänsyn tagen till positiva valutaeffekter om 7,6 miljoner kronor för kvartalet. Intäkterna från BD uppgick till 34,8 miljoner kronor (29,1), en ökning motsvarande 19 procent, vilken i sin helhet är hänförliga till valutakursförändring.

Nya licensintäkter uppgick i tredje kvartalet till 5,5 miljoner kronor (0,5).

Ebitda-resultatet för tredje kvartalet uppgick till 2,5 miljoner kronor (1,2) och ebitda-marginalen till 3,8 procent (2,6). Rörelseresultatet blev -11 miljoner kronor (-10,7).

Kassaflödet för kvartalet uppgick till 0,3 miljoner kronor (224,) och likvida medel vid periodens utgång var 205 miljoner kronor (236).Direkt-SE