BACTIGUARD: ÖKAD OMSÄTTNING OCH EBITDA-RESULTAT 3 KV

2022-10-27 08:12:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Bactiguard redovisar ett resultat efter skatt på -8,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-10,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:24 kronor (-0:31).

Nettoomsättningen uppgick till 66,2 miljoner kronor (45,2).

Ebitda-resultatet blev 2,5 miljoner kronor (1,2) och rörelseresultatet -11 miljoner kronor (-10,7). Kassaflödet låg på 9,9 miljoner kronor från löpande verksamhet (14,3).Direkt-SE