BACTIGUARD: LEDAMOT JAN STÅHLBERG FLAGGAR UPP ÖVER 10% KAP(OMS)

2022-07-20 05:59:45

(Omsändning: sändes första gången tisdag kväll)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Jan Ståhlberg, som sitter som ledamot i Bactiguard, har köpt aktier i bolaget och flaggar för ett innehav motsvarande 10,2 procent av kapitalet och 5,05 procent av rösterna i bolaget.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, där hans ägande anges till närmare 3,6 miljoner aktier i Bactiguard.

Enligt ägardatatjänsten Holdings uppgick Jan Ståhlbergs innehav i Bactiguard till 3,45 miljoner aktier, motsvarande 9,9 procent av kapitalet och 4,9 procent av rösterna i bolaget, per den 28 juni.

Jan Ståhlberg är Bactiguards tredje största ägare.Direkt-SE