BACTIGUARD: LEDAMOT JAN STÅHLBERG FLAGGAR UPP ÖVER 10% AV KAP

2022-07-19 17:52:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Jan Ståhlberg, som sitter som ledamot i Bactiguard, har köpt aktier i bolaget och flaggar för ett innehav motsvarande 10,2 procent av kapitalet och 5,05 procent av rösterna i bolaget.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, där hans ägande anges till närmare 3,6 miljoner aktier i Bactiguard.

Enligt ägardatatjänsten Holdings uppgick Jan Ståhlbergs innehav i Bactiguard till 3,45 miljoner aktier, motsvarande 9,9 procent av kapitalet och 4,9 procent av rösterna i bolaget, per den 28 juni.

Jan Ståhlberg är Bactiguards tredje största ägare.Direkt-SE