Bactiguard Holding AB (publ): Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 27 oktober 2022

2022-10-24 14:45:00

Med anledning av detta bjuder företaget in till en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media den 27 oktober kl. 11.00, där vd Anders Göransson och CFO Carin Jakobson presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. Rapporten och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på www.bactiguard.com. 

För att delta i audiocasten, vänligen använd denna länk:
https://www.bactiguard.com/sv/report/kv3-2022/

För att enbart delta via telefonkonferens, ring:
SE: +46856642693, UK: +443333009268, US: +16319131422 +PIN: 27499451#

Frågor kan ställas antingen skriftligen via audiocasten eller muntligen om man deltar på telefonkonferensen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carin Jakobson, CFO, mobil: +46 70 965 16 65

Cision