BACTIGUARD: EBITDA-RESULTATET BLEV -3,8 MLN KR 2 KV (1,8) (NY)

2022-07-14 08:19:23

(Tillägg: tredje stycket samt från sjätte stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Bactiguard redovisar ett resultat efter skatt på -13,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-12,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:39 kronor (-0:36).

Ebitda-resultatet blev -3,8 miljoner kronor (1,8) och rörelseresultatet -14,8 miljoner kronor (-10,0).

De investeringar bolaget gjort i organisationen under det senaste året, för att leverera på sina långsiktiga mål, påverkar ebitda, skriver Bactiguards vd Anders Göransson i delårsrapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 miljoner kronor (5,5).

Intäkterna var 59,9 miljoner kronor (46,0), en ökning med 30 procent. Justerat för valuta ökade intäkterna med 13 procent.

Bactiguards licensaffär växte med 15 procent i kvartalet. Vidare fortsätter bolaget att se en ökande efterfrågan på sina egna katetrar med Bactiguards ytskiktsteknologi och sårvårdsprodukter, speciellt på marknader där bolaget har en egen säljkår, som till exempel Norden, Malaysia och Indien. Försäljningen ökade med 17 procent i kvartalet, inklusive valutakurseffekter.

Vd pekar på att covid-19 påverkar fortsatt den globala handeln med bland annat nedstängningar i Kina och fortsatta restriktioner i vissa delar av världen och att utvecklingen i närtid därför är fortsatt svårbedömd. Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon direkt påverkan på Bactiguards verksamhet, men om krigets påverkan på världsekonomin blir stor, kan det komma att få större indirekt påverkan.

För att uppnå sina långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål 2026, kommer Bactiguards, som tidigare kommunicerat, att stärka organisationen och initiera ett antal tillväxtåtgärder.

"Det kommer att leda till att rörelsemarginalen 2022 och 2023 kommer att påverkas, även om bolagets försäljning kontinuerligt växer. Vi är tidigt i vår tillväxtresa och vi följer vår plan", skriver Anders Göransson.Direkt-SE