BACTIGUARD: EBITDA-RESULTATET BLEV -3,8 MLN KR 2 KV (1,8)

2022-07-14 08:08:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Bactiguard redovisar ett resultat efter skatt på -13,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-12,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:39 kronor (-0:36).

Ebitda-resultatet blev -3,8 miljoner kronor (1,8) och rörelseresultatet -14,8 miljoner kronor (-10,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 miljoner kronor (5,5).

Intäkterna var 59,9 miljoner kronor (46,0), en ökning med 30 procent. Justerat för valuta ökade intäkterna med 13 procent.Direkt-SE