B3 CONSULTING: VD OCH MEDGRUNDARE AVSER LÄMNA ROLLEN EFTER 2021

2021-04-19 19:03:40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vd:n och medgrundaren Sven Uthorn har informerat om att han önskar lämna rollen efter utgången av 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sven Uthorn stannar kvar i bolaget genom en plats i styrelsen som ledamot samt som ägare.

"I en decentraliserad organisation som vår är ett vd-byte odramatiskt. B3 drivs av en fantastisk skara entreprenörer som leder våra specialistbolag, skriver Sven Uthorn.

Avslutande skriver han "nu ser jag fram emot att få lämna över ledarrollen till någon som kan utveckla bolaget vidare till dess fulla potential. Samtidigt är det min avsikt att stötta bolagets fortsatta utveckling i min styrelse- och ägarroll."

Styrelsen har beslutat att i samråd med Sven inleda arbetet med att finna hans efterträdare.

Sven Uthorn startade B3 Consulting 2003.Direkt-SE