B3 CONSULTING: STÖRSTE ÄGAREN PROTECTOR MINSKAR SITT ÄGANDE

2022-10-05 17:10:19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) B3 Consultings största ägare Protector Forsikring har minskat sitt innehav i bolaget till 19,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Enligt ägardatabasen Holdings uppgick innehavet per den 24 augusti 2022 till 23,5 procent av kapitalet och rösterna.Direkt-SE