B3 CONSULTING: RÖRELSERESULTATET BLEV 24,4 MLN KR 3 KV

2022-10-27 08:12:29

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-konsultbolaget B3 Consulting redovisar ett rörelseresultat på 24,4 miljoner kronor (15,0) för det tredje kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen var 10,3 procent (7,9).

Nettoomsättningen uppgick till 236 miljoner kronor (189). Försäljningstillväxten var 24,8 procent (15,6).

Resultat efter skatt blev 20,8 miljoner kronor (5,5) och resultatet per aktie uppgick till 2:17 kronor (0:57).Direkt-SE