B3 CONSULTING: RAMAVTAL MED KAMMARKOLLEGIET GENOM KONSORTIUM

2021-09-15 10:15:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ett B3-lett konsortium har tecknat ett nytt ramavtal med Kammarkollegiet. Det maximala avtalsvärdet är 1,2 miljarder kronor, fördelat på åtta leverantörer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ramavtalet omfattar Kammarkollegiets upphandling Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) och gäller i fyra år.Direkt-SE