B3 CONSULTING: NYA MÅL, OMSÄTTNING 1,7 MDR KR SLUTET 2025

2022-10-27 08:17:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konsultbolaget B3 Consultings styrelse har beslutat om nya finansiella mål.

Det framgår av delårsrapporten för tredje kvartalet.

Koncernen ska vid utgången av 2025 nå en omsättning på 1,7 miljarder kronor och rörelsemarginalen (ebit) ska uppgå till 12 procent över tid, enligt bolaget.

B3 Consulting planerar att konsolidera in intresseföretaget i Polen under den kommande tremånadersperioden. B3 Poland Consulting förväntas ha en årsomsättning som överstiger 100 miljoner kronor 2022.

Bolagets styrelse har också beslutat om ett aktieåterköpsprogram, Antalet aktier som får återköpas är begränsat till ett belopp på 50 miljoner kronor och får inte överstiga 857.877 aktier.Direkt-SE