B3 CONSULTING: MINSKAD OMSÄTTNING 4 KV, UTDELNING 0:90 KR/A

2021-02-18 08:15:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-konsultbolaget B3 Consulting redovisar ett resultat efter skatt på 3,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (3,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:39 kronor (0:28).

Rörelseresultatet blev 5,9 miljoner kronor (7) och rörelsemarginalen var 2,7 procent (2,9).

Nettoomsättningen uppgick till 222 miljoner kronor (239), vilket är en minskning med 7,4 procent.

En utdelning om 0:90 kronor per aktie föreslås för helåret 2020 (0:00).

"Vi har gjort stora omställningar med kostnadsneddragningar och anpassningar i organisation under året, som förväntas ge full effekt under 2021. Vi kan också konstatera att ytterligare åtgärder behövs för att stärka vår konkurrenskraft och öka vår effektivitet, varför styrelsen beslutat om ett förstärkt handlingsprogram", skriver vd Sven Uthorn i bokslutsrapporten.

B3:s finansiella målsättningar för 2023 kvarstår.

"Den kräver fortsatt fokus på operationell effektivitet och ökad lönsamhet i samtliga våra affärsområden, samtidigt som vi inlett 2021 med att öka rekrytering med sikte på att börja växa igen", skriver vd.Direkt-SE