B3 Consulting Group AB (publ): Förändring i antal aktier och röster i B3

2021-05-31 08:00:00

I enlighet med årsstämmans godkännande den 12 maj 2021 slutreglerades förvärvet av aktier av minoritetsägarna i dotterbolaget B3 Dynamics AB genom apportemission. Därmed ökades aktiekapitalet i B3 Consulting Group AB (publ) med sammanlagt 16 839,00 kronor genom nyemission av sammanlagt 168 390 aktier.

För mera information kontakta:
Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3.se,tel 072-7007082

 

Informationen är sådan som B3 Consulting Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 kl 08.00 CET.
 

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med 630 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2020 uppgick till 851,4 MSEK, med ett rörelseresultat om 42,4 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se

Cision