En konceptbild från Azelio.

Aktie Energiföretaget Azelio bedriver förhandlingar avseende en potentiell anläggning i Australien omfattande 5 TES.POD-enheter och 2,45 megawatt solceller, där Azelio äger anläggningen och säljer elen till kunden enligt ett 20-årigt PPA-avtal (Power Purchase Agreement). Det framgår av ett pressmeddelande.

Inga avtal eller överenskommelser finns dock i dagsläget. Den australiska marknaden är en av de fokusmarknader Azelio valt att inrikta sig mot.