AYIMA: SETT BETYDANDE LÖNSAMHETSMINSKNING JANUARI-FEBRUARI

2023-03-17 13:43:51

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) It-bolaget Ayima har upplevt en betydande lönsamhetsminskning under det innevarande kvartalets två första månader med anledning av extraordinära förseningar av kontraktsförnyelser från långvariga kunder samt vissa kontraktsuppsägningar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ayima bedömer att ebitda-resultatet för det första kvartalet kommer att landa kring -4,8 miljoner kronor, för att därefter återhämta sig till +1,6 miljoner kronor i andra kvartalet.

"De nuvarande prognoserna indikerar att förlusterna blir kortvarade", skriver banken.

Flera kunder har hänvisat till osäkerhet kring de makroekonomiska förhållandena med bland annat inflation och nedgångar i teknikindustrin.

"Kontraktsförseningarnas karaktär har gjort det omöjligt att begränsa förlusterna genom att minska personalen eller andra kostnader", skriver Ayima om sin situation.

För det tredje och fjärde kvartalet förväntar sig Ayima att vara starkare lönsamt, heter det.

Pipelinen av möjliga nya affärer är nu extremt starkt och vissa betydande affärer väntas landas i närtid, är budskapet vidare.

För att kunna klara kassaflödet på kort sikt har Ayima tagit en ytterligare kreditfacilitet på 5,0 miljoner kronor från DBT. Lånet löper med tre års löptid och en årlig ränta på 10 procent ovanpå interbankräntan.

"Inga ytterligare likviditetskrav förväntas och företaget förblir hälsosamt", uppger Ayima.Direkt-SE