Axkid AB sluter leverantörsavtal med Volvo Cars

2021-12-14 13:41:54

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort.För ytterligare information kontakta VD Daniel Johansson, tel. 0704-56 67 33 eller läs på hemsidan www.axkid.se.

Denna information är sådan som Axkid AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-14 13:42 CET.

Cision