Axkid AB: Axkid meddelar utnyttjande av teckningsoptioner

2022-07-14 12:51:32

I samband med det offentliga budet från Caution Ax BidCo AB  förra året så förvärvades även de 650 000 teckningsoptioner som var utestående till styrelse och ledning. Teckningsoptionerna har, i enlighet med optionsvillkoren, omräknats med hänsyn till nyemissionen i Axkid förra året. Caution Ax BidCo AB väljer nu att utnyttja dessa teckningsoptioner och ökar därmed sitt ägande med 677 102 aktier.

När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Axkid uppgå till 11 258 920 och aktiekapitalet uppgå till 1 125 892 SEK. Med en teckningsgrad om 100 procent till ett pris per aktie på 13,03 SEK, har bolaget säkrat ca 8,8 MSEK. Utspädningen beräknas till 6 procent.

*Initialt var erbjudandet inom ramen för incitamentsprogrammet 2018/2022 I samt II bestående av 680.000 aktier. De sista 30.000 optionerna återköptes dock av bolaget och kommer inte att utnyttjas.

För mer information kontakta;
Daniel Johansson, VD och koncernchef, Tel: +46 70 456 67 33, daniel.johansson@axkid.com

Om Axkid AB

Med rötter i svensk ingenjörskonst, säkerhetstänk och passion för barns rätt till trygghet, skapades Axkid i Göteborg, Sverige, 2009. Idag finns Axkid på över 15 marknader i främst Europa och omsatte över 100 miljoner kronor 2020. Genom förbättrade standarder och höjd kunskap räddar vi liv. Vår lösning är ett bakåtvänt åkande, så långt det är möjligt. Vi strävar ständigt efter högre standarder för barns säkerhet i trafiken. Oavsett om det är unika funktioner, tekniska lösningar eller höjd komfort för både barn och vuxna. Axkids aktie handlas på Spotlight Stock Market sedan den 1 juli 2014.

Cision