AXFOOD: UPPREPAR PROGNOS INVESTERINGSNIVÅ 2,6-2,7 MDR KR 2022

2022-10-20 07:03:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Dagligvarubolaget Axfood upprepar sin prognos om att bolagets investeringar under helåret 2022 kommer att uppgå till mellan 2,6 och 2,7 miljarder kronor, exklusive förvärv och nyttjanderättstillgångar.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Av de planerade investeringarna avser cirka 1,3 miljarder kronor logistikcentret i Bålsta, 100 miljoner kronor är hänförligt till rikslagret för frukt och grönt i Landskrona samt 110 miljoner kronor avser IT relaterat till Bergendahlsförvärvet.

Axfood står också fast vid sin plan om att öka expansionstakten under 2022 och etablera 8-13 nya butiker.

Investeringsprognosen och etableringsplanen kommunicerades för första gången vid Axfoods kapitalmarknadsdag i december 2021.

Vidare upprepar Axfood att rörelseresultatet 2022 förväntas belastas med strukturkostnader om cirka 340 miljoner kronor, varav 220 miljoner kronor är kopplat till det nya logistikcentret i Bålsta utanför Stockholm och 120 miljoner kronor i integrationskostnader för Bergendahls Food.Direkt-SE