Extra utdelning från Axfood

Publicerad 2016-02-05 09:11

Rapport Axfood, som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige, redovisar ett resultat som låg strax över förväntan. Bolaget tänker dessutom göra en extra utdelning.

Axfood redovisar ett rörelseresultat på 448 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2015.

Analytikerna hade förväntat sig ett rörelseresultat på 444 miljoner, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Axfoods försäljning uppgick till 10.791 miljoner kronor under kvartalet. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 10.620 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 5:00 kronor per aktie för helåret (4:25). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 5:12 kronor.

Bolaget föreslår även en extrautdelning om 4:00 kronor per aktie.

Spår bättre resultat 2016

Axfood spår att rörelseresultatet 2016 ska överträffa med 2015 års utfall.

”Det finns indikationer på att den svenska ekonomins goda utveckling fortsätter även 2016 drivet av stark privat konsumtion”, skriver bolaget i delårsrapporten.

Analytikernas förväntningar för 2016 låg inför rapporten på ett rörelseresultat på 1.853 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Under 2015 uppgick motsvarande resultat till 1.760 miljoner kronor.

Axfood bedömer att matprisinflationen för helåret 2016 kommer att ligga runt 1-2 procent.

Investeringarna väntas uppgå till 700-800 miljoner kronor under 2016.

Hemköp bättre än väntat – Willys sämre

Axfoods Hemköp-kedja redovisade ett rörelseresultat på 57 miljoner kronor för årets fjärde kvartal (55).

Bland analytiker förväntades ett rörelseresultat på 54,9 miljoner kronor från Hemköp, enligt genomsnittsprognosen från SME Direkt.

Rörelsemarginalen landade på 3,6 procent (3,8), mot förväntningarna på 3,6 procent.

Hemköps försäljning uppgick till 1.586 miljoner kronor under kvartalet (1.454). Förväntat var 1.532 miljoner. I jämförbara egenägda Hemköpbutiker steg försäljningen med 6,1 procent.

Willys-kedjan redovisade samtidigt ett rörelseresultat på 222 miljoner kronor (236) under fjärde kvartalet och en rörelsemarginal på 3,8 procent (4,4). Förväntningarna var ett rörelseresultat på 239 miljoner och en rörelsemarginal på 4,2 procent.

Willys försäljning landade på 5.808 miljoner kronor under kvartalet (5.416), jämfört med förväntade 5.684 miljoner. Den jämörbara försäljningen i Willys steg med 5,4 procent.