AXFOOD: RÖRELSERESULTAT 3 KV I LINJE MED PRELIMINÄR SIFFRA

Publicerad 2015-10-21 08:03

Rapport

Axfood, som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige, redovisar definitiva siffror för det tredje kvartalet som ligger exakt i linje med de tidigare publicerade preliminära siffrorna.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev 552 miljoner kronor, försäljningen uppgick till 10.412 miljoner kronor och rörelsemarginalen var därmed 5,3 procent.

Den 12 oktober meddelade Axfood att det preliminära rörelseresultatet uppgick till 552 miljoner kronor, omsättningen var 10.412 miljoner kronor och rörelsemarginalen därmed 5,3 procent. Här låg också analytikernas förväntningar inför de definitiva siffrorna för kvartalet, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Spår rörelseresultat kring 1 700 miljoner

Axfood förtydligar sin helårsprognos och spår nu ett rörelseresultat kring 1.700 miljoner kronor. Den tidigare målsättningen för 2015 var att överträffa 2014 års resultat. Det framgår av delårsrapporten. 

Analytikernas förväntningar för 2015 låg på 1.742 miljoner kronor inför rapporten vad avser rörelseresultat, enligt SME Direkt. Under 2014 uppgick motsvarande resultat till 1.447 miljoner kronor.

Axfood bedömer att matprisinflationen för helåret 2015 kommer att ligga runt 2 procent. Den tidigare bedömningen var 1-2 procent.

”Den svaga kronan och priset på frukt och grönt kommer fortsatt att öka priserna medan kaffe, mejeri-produkter samt spannmål kommer minska priserna”, skriver Axfood.