Aktie Axfood höjer sitt lönsamhetsmål och räknar nu med att rörelsemarginalen långsiktigt ska uppgå till minst 4,5 procent. Det tidigare målet var en långsiktig rörelsemarginal om minst 4 procent. Det framgår av ett pressmeddelande med anledning av att bolaget håller en kapitalmarknadsdag på torsdagen.

Axfoods finansiella mål kring tillväxt och finansiell ställning ligger fast, uppger bolaget.

Bolaget uppger i sammanhanget att som en konsekvens av förvärvet av Bergendahls Food, som ger ökade volymer i grossistledet och engångskostnader kopplat till integrationen, kommer marginalen under en period att vara något lägre.

Axfood fortsätter också att utveckla en optimerad logistikplattform, med mer automation, en ökad grad av digitalisering och ett mer datadrivet arbetssätt.

”Med de här satsningarna ska vi fortsätta växa mer än marknaden och bli än mer effektiva, och vi kan därmed höja vårt långsiktiga lönsamhetsmål, vilket visar på kraften i det vi gör”, säger Axfoods vd Klas Balkow, enligt pressmeddelandet.

Bolaget räknar också om att Willys e-handel når ”break-even” i år.

”Lönsamhet inom e-handeln är en svår nöt att knäcka, i synnerhet för hemleveranser som är särskilt kostnadsdrivande. Men med stort fokus på omnikanalupplevelsen i både butik och online, stora framgångar för upphämtning i butik genom Willys Hämta och en transparent avgiftsmodell kan vi nu nå den här stora milstolpen”, kommenterar Willys vd Thomas Evertsson.

Axfoods satsningar inom logistikplattformen förväntas ge effektivitetsförbättringar med start 2024. Effektivitetsförbättringarna beräknas uppgå till 200-300 miljoner kronor per år från 2025 och därefter öka till 300-400 miljoner kronor per år från 2027.

Bolaget investerar i det nya högautomatiserade logistikcentret i Bålsta utanför Stockholm, vilket kompletteras med satsningarna på ett nytt och automatiserat e-handelslager i Backa i Göteborg, utbyggnad med automatisering av befintligt höglager i Backa i Göteborg samt automatisering av det nya och större rikslagret för frukt och grönt som just börjat byggas i Landskrona.

Axfoods kapitalmarknadsdag inleds klockan 13.00.