AWARDIT: RÖRELSERESULTATET BLEV -3,5 MLN KR 1 KV (4,7)

2022-05-13 08:35:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kundlojalitetsbolaget Awardit redovisar ett resultat efter skatt på -12,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (3,2). Resultatet per aktie uppgick till -1;49 kronor (0:47).

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner kronor (4,7) och rörelsemarginalen var -2,1 procent (7,6).

Ebita-resultatet sjönk till 5,7 miljoner kronor (6,6).

Nettoomsättningen uppgick till 167 miljoner kronor (62,3).

"Awardit har under första kvartalet 2022 fortsatt visa styrka genom en organisk omsättningstillväxt på cirka 40 procent, trots att vissa verksamhetsdelar fortfarande inte är tillbaka på de nivåer som rådde före pandemin. Samtidigt påverkas resultatet kortsiktigt negativt av säsongsvariationer i delar av koncernen, prissättningsfel i samband med plattformsmigrering, reservation av en större kundförlust, lagerflytt i Tyskland och marknadsfaktorer utanför bolagets kontroll på den tyska marknaden", skriver Erik Grohman i vd-ordet i rapporten.

Med nuvarande tillväxttakt siktar Awardit fortsatt mot målet att nå en miljard i omsättning under 2022.

"Vi ser goda möjligheter till att kombinera vår starka organiska tillväxt med fortsatta förvärv i Norden och Europa och har som mål att bli det mest framgångsrika företaget i Europa inom lojalitets-, motivations- och presentkortsprogram", skriver Awardit-chefen som tillträtt positionen i mars i år.Direkt-SE