Ingen risk för ”double dip”

Publicerad 2010-08-23 15:56

Ännu en rapportperiod är över och fokus skiftar till makrostatistik. Statistik som tyder på lägre ekonomisk aktivitet och som kan leda till en stillastående svensk börs.

När ekonomerna på Enter Fonder blickar framåt i sitt marknadsbrev för augusti ser dem en dämpad tillväxt på många håll i världen framför sig. Ökningstakten i tillväxten kommer att mattas av.

Enter Fonder räknar med att den svenska börsen i höst mest kommer gå sidledes, OMXS30 kommer handlas i intervallet 920 till 1075 under resten av året.

– Vi räknar med att börsen handlas i detta intervall åtminstone till rapporterna för det tredje kvartalet har kommit. En ganska hyfsad gissning är att kurserna även håller sig i det intervallet året ut, säger Anders Wilson, chef ränteförvaltning och makroanalys på Enter Fonder.

Enter har noterat att den svenska aktiemarknaden utvecklats positivt i samband med rapportperioderna de senaste kvartalen, så även vid den senaste perioden. Nu när halvårsrapporterna för 2010 i stort sett är slut skiftar dock fokus över till makrostatistiken, som börjat visa på lägre aktivitet.

Den erfarenhet Enter har säger att finansmarknaderna ofta blir oroliga när ledande indikatorer vänder ner. Men även om ekonomerna på Enter räknar med en avstannande börs räknar man inte med någon ”double-dip”.   Tillväxten i den globala ekonomin, med framförallt Asien som draglok, är alltför stark för det.

– Vi har en förhållandevis positiv syn på ekonomin. Världen växer trots allt vidare, säger Anders Wilson.

I år beräknas den globala ekonomin växa med cirka 4,8 procent och 2011 med 3,8 procent, enligt IMF: s prognoser.

Enter anser att det kan dyka upp köplägen på börsen i höst om den närmar sig den nedre delen av det intervall man räknar med att börsen ska handlas i. Då kan det vara läge att öka på aktieandelen i portföljen.

En faktor som skulle kunna skapa turbulens på de svenska finansmarknaderna i år är valet. Anledningen till detta är att det ser ut som att Sverigedemokraterna skulle kunna få en vågmästarroll. Framförallt skulle detta, enligt Enter, kunna skapa turbulens på ränte- och valutamarknaden. Någon tydlig effekt på aktiemarknaden är dock svår att se.

Enter Fonder räknar med att Riksbanken fortsätter på den inslagna bana och höjer med 25 punkter per möte så att styrräntan når 1,25 procent vid årsskiftet. Då nästan all svensk makrostatistik överraskat positivt, och med hög tillväxt i Tyskland, ser man ingen anledning till att Riksbanken skulle avvika från den nuvarande räntebanan.

MAGNUS ERIKSSON, PRIVATA AFFÄRER