Fonderna som kan bli rena katastrofen för spararna

Publicerad 2017-03-06 14:01

Realräntefonder Undvik realräntefonder. Det säger räntespecialisten Lars Lönnquist, som förvaltar Spiltan Högräntefond.

Många sparar i realräntefonder, som historiskt har gått mycket bra och dessutom ger ett skydd mot inflation. Men nu är sötebrödsdagarna över.

I år visar realräntefonder svagt röda siffror. Den största fonden, Handelsbanken Realräntefond, har backat med 0,3 procent.

– Avkastningen är negativ i år. Jag har väldigt svårt att se att det går att generera positiv avkastning framöver, säger Lars Lönnquist.

Problemet med realräntefonder är att deras obligationsinnehav oftast har en fast kupongränta och mycket långa löptider. Det innebär att räntehöjningar kommer att slå hårt mot fondernas avkastning.

– Är de exempelvis bundna till en mycket låg ränta i tio år är det rena katastrofen när marknadsräntorna börjar stiga, säger Lars Lönnquist.

Han menar dock att aktiva förvaltare av vanliga obligationsfonder kan komma runt ränteproblemet genom att köpa obligationer med rörlig ränta som kallas FRN (Floating rate notes). Då är räntan bunden i tre månader varefter den justeras utifrån gällande Stiborränta, som i sin tur påverkas av Riksbankens reporänta.

Det går alltså att skapa avkastning för obligationsfonder när räntorna börjar stiga. Hans egen fond, Spiltan Högräntefond, har över 90 procent av portföljen investerad i FRN och resterande del i korta företagscertifikat med förfall under 2017.

Därför gynnas avkastningen i fonden vid stigande korträntor och innehaven påverkas inte heller negativt nu när långräntorna stiger eftersom ränterisken är mycket låg.

Det man ska se upp för om man tror att räntorna fortsätter att stiga är obligationsfonder med långa bindningstider, det vill säga innehav av långa obligationer med fast kupong. Just i denna kategori ligger många realränteobligationer.

Att räntan ligger så tydligt på negativt territorium beror på de kraftfulla stimulanserna från centralbankerna under några år.

– Nivåerna är otroligt låga och vi kan inte räkna med att det ska fortsätta. Jag skulle inte köpa realränteobligationer i dagsläget eftersom vi står inför en period då stimulanserna avvecklas och räntan stiger, säger han.

Det finns, menar Lars Lönnquist, två komponenter som påverkar realräntefonder just nu. Den lilla delen är inflationen och den stora är realräntan.

Realränteobligationerna löper ofta i fem eller tio år. Den tioåriga ligger runt -1,3 procent just nu, medan den femåriga har -1,1 procents ränta. En normal realränta bör ligga på en nivå runt långsiktigt potentiell tillväxt, det vill säga runt 2 procent. Det visar på magnituden av uppgången om realräntan kommer normaliseras.

– Min slutsats är att vi står inför att centralbankerna börjar avveckla stimulanspaketen. Därefter börjar räntorna höjas. Marknadens prognos att lättnadsprogrammen avslutas under tredje kvartalet i år, samt att räntan höjs under första kvartalet 2018. Och när stimulanserna tas bort ökar räntorna.