Aktie Serieförvärvare, bygghandlare och e-handelsbolag är sektorer som fått ordentligt på tafsen under året. BHG är en giftig cocktail av alla tre. Men med en färsk miljard på fickan har det EQT-ägda bolaget ett försprång relativt konkurrenterna. Det skriver Affärsvärlden i en analys och delar ut en köprekommendation.

För att stärka balansräkningen tog BHG in 1 miljard kr i en nyemission i maj i år till en kurs om 61 kr. Storägaren EQT tog en ”betydande del” av emissionen. Pengarna är tänkta att delvis gå till nya förvärv, men framför allt att stärka balansräkningen.

”Det finns flera riskmoment i BHG, men nu är frågan om det inte är väl mycket negativt inprisat i värderingen /…/ För den riskvillige som inte tror på ett totalt haveri för bygghandeln kan detta vara ett bra köpläge”, skriver Affärsvärlden.