AVENTURA: RÖRELSERESULTATET BLEV -0,5 MLN KR I 3 KV

2022-11-24 10:22:51

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aventura, som är en Kinafokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator, redovisar intäkter på 17,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet (18,9).

Rörelseresultatet uppgick till -0,5 miljoner kronor (-0,3) medan resultatet per aktie uppgick till -0:06 kronor (0:03).

Aventuras vd och medgrundare Gustav Åström skriver i delårsrapporten att marknadsläget påverkar bolagets intäktsflöden och att Aventura därför var tvunget att den 21 november kommunicera att bolaget inte med säkerhet kan fastslå att det finns tillräckligt med rörelsekapital för bolagets behov under de kommande tre månaderna.

"Vi jobbar idogt med att undersöka möjligheterna till ytterligare finansiering och att minska riskexponeringen i vår affär", skriver Gustav Åström.Direkt-SE