Placera Nu inför även Nordnet ränta på likvida medel på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar. Häromveckan kom huvudkonkurrenten Avanza med samma besked. 

Hittills i år har Riksbanken höjt styrräntan med 2,50 procent. Samtidigt har den som haft likvida medel på till exempel investeringssparkonton inte fått någon avkastning på pengarna. I stället har det varit en rejäl förlustaffär eftersom alla tillgångar inom ramen för ISK och kapitalförsäkringar beskattas lika.

Men nu följer Nordnet efter Avanza och inför ränta på likvida medel från årsskiftet. För baskunder ges en ränta på 0,25 procent på ISK och kapitalförsäkring. 

– Med de ändringar vi gör nu har vi konkurrenskraftiga räntor för alla kundtyper med en väldigt bra inlåningsränta på
investeringssparkonto och kapitalförsäkring, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet i ett pressmeddelande. 

Private Banking-kunder får i stället 1,0 procent medan de kunder som Nordnet klassar som ”active traders” får 1,94 procents ränta.

– Nordnets ursprung och kärna är aktiehandel och vi ska alltid ha det bästa erbjudandet för tradingkunder. Det handlar om produkt, pris och service men också om räntenivåer, avslutar Martin Ringberg.