Börsen Nätbanken Avanza redovisar ett rörelseresultat på 345 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Ett genomsnitt av analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 406 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 618 miljoner kronor. Där låg analytikernas snittprognos på 673 miljoner kronor.

Courtageintäkterna var 215 miljoner kronor under kvartalet, vilket kan jämföras med analytikersnittet på 267 miljoner kronor. Fondprovisionerna var 143 miljoner kronor, mot förväntade 155 miljoner.

Avanza upprepar sin bedömning om kostnader på mellan 1.050-1.070 miljoner kronor för helåret 2022.