Rapport Nätbanken Avanza redovisar ett rörelseresultat på 571 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Ett genomsnitt av fem analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 543 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 824 miljoner kronor. Där låg analytikernas snittprognos på 784 miljoner kronor.

Courtageintäkterna var 354 miljoner kronor under kvartalet, vilket kan jämföras med analytikersnittet på 336 miljoner kronor.

En utdelning om 9:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (3:80), jämfört med snittförväntningarna som låg på 9:96 kronor.

Högre kostnader än väntat

Avanza Banks kostnadsökning för helåret 2021 uppgick till 13 procent. Exklusive jämförelsestörande kostnader samt redovisningseffekten på 18 miljoner kronor var kostnadsökningen 16,7 procent, vilket var ungefär 10 miljoner kronor mer än tidigare kommunicerad kostnadsökningsprognos på omkring 15 procent

Det uppger Avanza i delårsrapporten.

Utfallet beror såväl på personalrelaterade kostnader som kostnader förknippade med den starka tillväxten, uppger bolaget.

”Det är något högre än vår tidigare kommunicerade guidning på runt 15 procent, men jag vill ändå påstå att det är inom felmarginalen. Det är inget specifikt som dragit iväg, utan små delar här och där som bidrog till att vi översteg vår guidning med cirka 10 miljoner kronor”, skriver vd Rikard Josefson i delårsrapporten.

Kostnaderna för 2022 bedöms uppgå till mellan 1.050-1.070 miljoner kronor. Den tidigare guidningen för 2022 var en kostnadsökning på omkring 20 procent, exklusive jämförelsestörande poster.

Nytt mål för att belysa effektivitet och kostnadsfokus har satts till en kostnad per sparkrona på 12 punkter över tid.

”Nytt mål från 2022 för att belysa effektivitet och kostnadsfokus är en kostnad per sparkrona på 12 punkter”, skriver Avanza beträffande det innevarande året.

Den tidigare långsiktiga guidningen om en årlig kostnadstillväxt på 9–12 procent tas härmed bort.