Rapport Avanza redovisar ett resultat som var bättre än vad analytikerna förutspått. Nätbanken föreslår dessutom en högre utdelning än väntat även om den blir lägre än i fjol.

Avanza redovisar ett rörelseresultat på 573 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 522 miljoner kronor enligt en sammanställning av sju analytikerprognoser som Infront gjort inför rapporten.

Avanzas totala kostnader var under perioden 273 miljoner kronor. Förväntat var kostnader på 300 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 847 miljoner kronor. Där låg analytikernas snittprognos på 821 miljoner kronor.

Courtageintäkterna var 196 miljoner kronor under kvartalet, vilket kan jämföras med analytikersnittet på 213 miljoner kronor.

Fondprovisionerna blev 137 miljoner kronor, vilket kan jämföras med analytikersnittet på just 137 miljoner kronor.

Räntenettot blev 369 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 337 miljoner kronor.

Nettoresultatet uppgick till 494 miljoner kronor. Här väntades 442 miljoner kronor.

En utdelning om 7:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2022, jämfört med snittförväntningarna som låg på 7:31 kronor. Året innan var utdelningen 9:20 kronor per aktie.

Spår kostnader på 1.160 miljoner

För 2023 planerar Avanza för kostnader på maximalt 1.160 miljoner kronor. I detta inräknas löneinflation på 4 procent och den fulla effekten av medarbetare som började under 2022, samt högre kostnader för avskrivningar, skriver nätmäklaren i sin bokslutskommuniké.

”Det innebär att bemanningsplanen för 2022 ligger kvar och att vi inte kommer att utöka antalet medarbetare under 2023. IT-kostnaderna kommer att öka, främst som ett resultat av svagare krona och inflation”, skriver vd Rikard Josefson i rapporten.

Kostnaderna för helåret 2022 uppgick till 1.031 miljoner kronor. Avanza hade under fjolåret ett kostnadsmål på 1.050-1070 miljoner kronor och utfallet blev till slut alltså något lägre. Detta berodde enligt vd främst på lägre personalkostnader, men även något lägre kostnader för IT under fjolåret.

Ser vändning andra halvåret

Nätbanken Avanzas vd Rikard Josefson ser fortsatt dystra tider, men med hopp om ett bättre andra halvår 2023. Det framgår av vd-ordet i delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2022.

”Nu lägger vi 2022 bakom oss och kan konstatera att fjärde kvartalet inte bjöd på några stora förändringar, varken börsmässigt eller makromässigt, och vi får summera ett år med mycket dramatik och elände”, konstaterar han med hänvisning till krig i Europa och geopolitisk osäkerhet.

Styrräntehöjningarna drabbar många delar av samhället, inte minst hushållen som efter en lång period med noll- eller minusränta nu betalar mer än tre gånger så mycket i ränta på sina bolån varje månad, noterar Avanza-chefen.

”Dessvärre tror jag inte vi har sett det värsta ännu. I början på året kommer höga elräkningar för många, samtidigt som kanske lite för dyra julkostnader pressar hushållens ekonomi. Blickar jag framåt ser jag ett första halvår med ännu högre räntor och ökad arbetslöshet. Ska jag se något positivt 2023 är det att vi kan komma att se inflationen falla tillbaka med räntesänkningar efter sommaren som följd”, uppger Rikard Josefson.

Under det gångna kvartalet såg Avanza nettoutflöden på knappt 1 miljard kronor, borträknat engångseffekter, när kunder inom Private Banking parkerade likviditet på annat håll med bättre ränta.

”Vi är dock trygga i att denna kommer tillbaka när det är dags att investera igen. Nettoinflödet för året som helhet landade på knappt 24 miljarder kronor. Vi växte med 116.600 kunder, varav 12.700 under fjärde kvartalet”, framhåller Rikard Josefson.

Avanzas marknadsandel på den svenska sparmarknaden, som publicerades i november, uppgick per den sista september till 6,3 procent.

”Det är fortfarande en bra bit kvar till vårt mål om 10 procent i slutet av 2025, men vi har goda förhoppningar om att nå detta. Vi kommer dock att behöva ett par goda börsår fram till dess och fortsätta utveckla vårt erbjudande för att skapa det bästa verktyget för våra kunder att lyckas med sin ekonomi”, uppger Avanza-chefen.