Rapport (Uppdaterad) Avanza redovisar ett resultat klart över förväntan. Men nätbanken flaggar samtidigt för att kostnaderna väntas stiga klart över prognos 2022 och aktien faller efter rapporten. 

Avanza redovisar ett rörelseresultat på 574 miljoner kr för det tredje kvartalet 2021. Ett genomsnitt av sex analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 520 miljoner kr.

De totala intäkterna uppgick till 767 miljoner kr. Där låg analytikernas snittprognos på 713 miljoner kr.

Courtageintäkterna var 330 miljoner kr under kvartalet, vilket kan jämföras med analytikersnittet på 313 miljoner kr.

Föreslår efterutdelning

Avanzas styrelse har beslutat att kalla till extra bolagstämma i november för att besluta om en ytterligare utdelning på 2:95 kr per aktie i efterhand avseende räkenskapsåret 2020.

Det framgår av Avanzas rapport för det tredje kvartalet.

Förslaget läggs fram nu när Finansinspektionen hävt sin tidigare rekommendation kring utdelningar, skriver Avanza.

I september meddelade Finansinspektionen bruttosoliditetsvägledningen för Avanzas branschkollega Nordnet på 0,9 procent utöver lagkravet på 3 procent.

”Finansinspektionens översyn och utvärdering av Avanza görs först nästa år, men det är ändå rimligt att anta att deras bedömning inte kommer att skilja sig markant från Nordnets. Vi har idag en god marginal med en kvot på 4,5 procent. Vi behöver se till att vi fortsatt ligger väl till i förhållande till kravet inklusive vägledningen, vilket vi är trygga med”, skriver vd Rikard Josefson i delårsrapporten.

Ser ökade kostnader över prognos

Avanza bedömer att de totala kostnaderna för 2022 bedöms överskrida den långsiktiga kostnadsguidningen på 9–12 procent. Ökningen väntas kunna landa på omkring 20 procent.

Det skriver vd Rikard Josefson i delårsrapporten.

Under sommaren behövde Avanza fokusera på rekryteringar till kundstödjande funktioner och för att upprätthålla utvecklingsagendan har rekryteringstakten växlats upp generellt, uppger vd:n.

”Även om vi inte har slutfört vår affärsplaneringsprocess vill vi redan nu flagga för att kostnadsökningen för 2022 kan landa på omkring 20%. Stark kostnadskontroll är strategiskt viktigt för Avanza. Det kommer det att fortsätta vara”, uppger Rikard Josefson.

Kostnadsökningen för årets tre första kvartal ligger på 17,6 procent exklusive flyttrelaterade engångskostnader. Tidigare kommunicerad kostnadsökningstakt för helåret 2021 på omkring 15 procent kvarstår.