Spara Från och med 1 januari 2023 inför Avanza ränta på likvida medel på ISK, aktie- och fondkonto samt kapitalförsäkringar.

Från och med den första januari kommer Avanzas så kallade ”pro”-kunder, det vill säga aktiva handlare, att få en ränta på 1,94 procent. Samtidigt får private banking-kunder 1,0 procent och resterande kunder får 0,25 procents ränta på likvida medel.

– Det är olika för olika kunder. Det spelar störst roll för våra ”pro”-kunder, som använder de här kontona på ett annat sätt och kan ligga likvida över natten får en högre ränta. Andra som inte har likviditet i samma utsträckning, och som vi inte heller tycker bör ha det på ISK, får lite mindre. Vi förordar inte att man har likviditet på ett ISK-konto och vill då inte uppmuntra till det, säger Avanzas kommunikationschef Sofia Svavar till Privata Affärer. 

I ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen konstaterade också Avanza att Riksbankens höjning av styrräntan med 75 punkter förra veckan inte kommer att påverka räntenettot positivt i samma utsträckning som tidigare räntehöjningar. Detta eftersom räntehöjningen den till största del kommer att delas med kunder.

Räntenettokänsligheten för den senaste styrräntehöjningen på 75 punkter uppskattas påverka räntenettot positivt med omkring 50 miljoner kronor på årsbasis, baserat på volymerna per tredje kvartalets utgång.