Rapport Bilsäkerhetsföretaget Autoliv redovisar ett resultat strax under förväntan. Den organiska tillväxten sjönk samtidigt tvåsiffrigt. Autoliv sänker dessutom samtliga prognoser för helåret 2021.

Autoliv redovisar ett justerat rörelseresultat om 103 miljoner dollar.

Analytikerna hade räknat med ett justerat rörelseresultat om 111 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning av tolv analytikers prognoser.

Den justerade rörelsemarginalen blev 5,6 procent. Väntat var en justerad marginal på 6,1 procent.

Försäljningen uppgick till 1.847 miljoner dollar. Analytikerna hade väntat sig en försäljning om 1.834 miljoner dollar.

Den organiska försäljningstillväxten blev -12 procent för det tredje kvartalet, jämfört med väntade -12,1 procent.

Sänker samtliga prognoser

Autoliv sänker samtliga prognoser för helåret 2021.

Det framgår av bolagets rapport för det tredje kvartalet.

Nu väntas den organiska försäljningstillväxten 2021 uppgå till cirka 8 procent för helåret 2021, en sänkning från tidigare bedömning om cirka 16-18 procent.

Bolaget skruvar samtidigt ned prognosen för den totala försäljningstillväxten till cirka 11 procent från tidigare cirka 20-22 procent för 2021.

Autoliv sänker också prognosen för den justerade rörelsemarginalen för helåret 2021 till cirka 8 procent från tidigare cirka 9-9,5 procent.

Autoliv bedömer emellertid precis som tidigare att investeringarna, capex, för 2021 kommer understiga motsvarande 6 procent av den totala försäljningen.